سازمان ملل متحد : ایران حق رای خود را از دست داد!

ایران به سبب عدم پرداخت سهم خود از بودجۀ سازمان ملل، حق رای خود در مجمع عمومی این سازمان را از دست داد. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، شب گذشته اسامی هشت کشوری را که به همین دلیل حق رای خود را از دست داده اند به مجمع ابلاغ کرد. بر اساس سیاهۀ ارائه شده از سوی دبیرکل، ونزوئلا، سودان و کنگو نیز از جملۀ دیگر کشورهائی هستند که همزمان با ایران از این حق محروم شده‌اند.


آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در نامۀ خود به آگاهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساند که در حال حاضر ۱۱ کشور در پرداخت سهم خود به این سازمان تاخیر دارند، اما سه کشور بر اساس مادۀ ۱۹ منشور این سازمان، به دلیل شرایط استثنائی از مجازات معاف شده‌اند.

بر پایۀ مادۀ یادشده، هر گاه بدهی کشوری به سازمان ملل برابر و یا بیش از سهم آن کشور در دو سال کامل پیش از آن باشد، از حق رای در مجمع عمومی محروم می‌شود. همین ماده تصریح می کند که هر گاه عدم پرداخت به سبب «شرایط مستقل از ارادۀ» کشورها باشد، مجازات بر آنها جاری نخواهد شد. بر همین اساس سه کشور «کومور»، «سائوتومه و پرینسیپ» و «سومالی» در سال جاری از هر مجازاتی معاف شده‌اند.

در همین حال، علاوه بر ایران، ونزوئلا، سودان و کنگو، چهار کشور «گینه»، «پاپوآ گینۀ نو»، «وانواتو» و «آنتیگوا و بربودا» مشمول مجازات قرار گرفته و آنها نیز حق رای خود را ازدست داده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل در نامۀ خود به حداقل بدهی هر کشور برای باز پس گرفتن حق رای اشاره کرده است. بر این اساس ایران با پرداخت اندکی بیش از ۱۸ میلیون دلار و ونزوئلا با پرداخت حدود ۴۰ میلیون دلار حق رای خود را باز خواهند یافت.

جمهوری اسلامی ایران سال گذشته نیز با اشاره به مجازات‌های آمریکا از پرداخت سهم خود به این سازمان خودداری کرد و حق رای خود در مجمع عمومی را از دست داد. تهران پس از ماه‌ها مذاکره، با پرداخت بخشی از بدهی خود، میزان آن را به کمتر از دو سال سهمیه کاهش داد و در ژوئن گذشته پیش از رای گیری برای گزینش اعضای غیردائمی شورای امنیت حق رای خود را دوباره بازیافت.

بودجۀ سال جاری سازمان ملل متحد که در دسامبر گذشته به تصویب رسید به ۳ میلیارد دلار و بودجۀ عملیات حفظ صلح که به صورت جداگانه در ژوئن گذشته تصویب شد به ۶٫۵ میلیارد دلار بالغ می‌شود.

متن توسط:
ار.اف.ای