ایرانیان ساکن بلژیک مصمم در دفاع از مبارزات اعتراضی مردم ایران

ایرانیان ساکن بلژیک مصمم در دفاع از مبارزات اعتراضی مردم ایران

تجمع سازمان عفوبین‌الملل بلژیک، در عصر پنجشنبه، 13 اکتبر ساعت 18 در همبستگی با اعتراضات مردم در ایران، در مرکز شهر بروکسل برگزار شد. جمعیتی در حدود 350 نفر از ایرانیان و بلژیکی ها در این مراسم شرکت کردند.

در این مراسم چند نفر از بلژیکی ها و جوان های ایرانی در دفاع از مبارزات جوانان و زنان ایران صحبت کردند و از دولت بلژیک و اتحادیه اروپا یکسری خواسته ها را در ارتباط با فشار به جمهوری اسلامی برای قطع سرکوب ها و آزادی همه زندانیان و بازداشت شدگان اخیر، فشار دیپلماتیک به جمهوری اسلامی و … را مطرح کردند. شعارهایی در تظاهرات در حمایت از مردم ایران به زبان فارسی و فرانسه و انگلیسی داده شد. آهنگ های متنوعی در برنامه پخش شد. برنامه تظاهرات پس از یکساعت و 15 دقیقه به پایان رسید.