فراخوان برای گردهم‌آئی چهارم : شنبه 8 اکتبر هانوفر آلمان

کانون کنشگران کنشگران دموکرات و سوسياليست هانوفر

نامت سپیده دمی ست که بر پیشانی آسمان می گذرد

-متبرک باد نام تو!

شاملو

زن، زندگی،آزادی

در پی قتل دولتی ژینا امینی، زنان و جوانان ایران، همچنان شهرهای ایران را صحنه  اعتراضات شورانگیز خود تبدیل کرده‌اند و با ابتکاراتی جدید در برابر نیروی‌های سرکوب یک رژیم جهمنی که برای حفظ قدرت خود تابع هیچ اصل انسانی نیست افکار عمومی جهان را شگفت‌زده کرده است. این مبارزات درخشان،  از یک سو، الهام‌بخش آثاری از نویسندگان، شاعران، خوانندگان، آهنگسازان و هنرمندان بسیاری نه صرفا در قلمروی ایران، بلکه در بخش قابل توجهی از جهان شده، و از دیگر سو، حمایت و همبستگی جهانی بی‌سابقه‌ای در دفاع از انقلاب زنانه و خیزش جاری را بر انگیخته است.  در سومین هفته اعتراضات جاری همه چیز از تداوم  جنبشی حکایت دارد که سر ایستادن ندارد. اما این جنبش برای عقب راندن رژیم استبدادی جمهوری اسلامی به همبستگی همه‌ی کسانی نیاز دارد که از موازین پایه‌ای حقوق انسانی دفاع می‌کنند. این همبستگی می‌تواند از طریق گسترش اعتصاب‌های کارگری، از طریق به میدان آمدن فرودستان شهری پیشروان خیزش مردمی در دی ماه 96 و آبان ماه 98، از راه تظاهرات خیابانی دانش‌آموزان، از طریق تحصن در ادارات دولتی، از خیزش مناطق ملی…پا بگیرد و تا حالا تا حدی معینی نیز خود را جلوه‌گر ساخته است. نقش ایرانیان خارج کشور در این میان بی اهمیت نیست و حرکت سراسری هفته پیش نمودار این همبستگی در پهنای کره زمین بوده است. از اروپا تا امریکا تا اقیانوسیه موجی از حرکت انسانی شکل گرفت که یادآور حرکت درخشان کنفدراسیون دانشجویان خارج کشور در پیش از انقلاب بهمن را تداعی می‌کند. ما در همین راستا با نام نامی مهسا با شعار زن، زندگی، آزادی با شرکت در آکسیون شنبه ۸ اکتبر ساعت 30:12 در  Am Steintorplatz گرد هم می‌آییم و پیگرانه از خواست‌های جنبش حمایت کرده و می‌کوشیم در حد توان خود صدای خانواده‌هاي جان باختگان و هم‌چنین زندانیان سياسي را منعکس کنیم.

زن، زندگی، آزادی

سرنگون باد جمهوری اسلامی.

 زنده باد آزادی و برابری 

کانون کنشگران کنشگران دموکرات و سوسياليست هانوفر.

لطفا از آوردن هر گونه پرچم خودداری کنید.