فراخوان نهادهای فرانسوی برای حمايت از مبارزات مردم ايران پاريس شنبه ٢٢ اکتبر و ليست حمايت کنندگان

زمان : شنبه ٢٢ اکتبر ٢٠٢٢ ساعت ١٣:٣٠

محل : صحن حقوق بشر، ميدان تروکادرو، پاريس ١٦

تعداد زيادی از نهادها و انجمن های فرانسوی حقوق بشری، زنان به همراه برخی سنديکاهای معتبر فرانسه چون حقوق بشر فرانسه، عفو بين الملل و نهادهای ايرانی از جمله “انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID”، فراخوانی را برای يک گردهم آئی در صحن حقوق بشر ميدان تروکادرو در پاريس صادر نموده اند که مورد حمايت برخی نهادهای مدنی و سياسی ايرانی در فرانسه نيز قرار گرفته است.

در اين فراخوان علاوه بر تشريح وضعيت به شدت نگران کننده سرکوب معترضين در ايران و محکوميت قاطع آن، از همه درخواست شده است تا به مشارکت خود در اين گردهمآئی پشتيبانی قاطع خود را از مبارزات جاری در ايران :

برای محکوم کردن سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز،

برای محکوم کردن خشونت پلیس و نيروهای انتظامی، دستگیری های خودسرانه، شکنجه و معافیت از مجازات مرتکبین آنها،

برای حمایت از حقوق زنان و مبارزه مردم ایران برای آزادی

ابراز دارند.

تا کنون دو اطلاعيه مشترک در حمايت و پشتيبانی از اين فراخوان به ترتيب زير صادر شده اند:

  • اطلاعيه مشترک دو نهاد مدنی فعال در پاريس

زن زندگی آزادی

از دعوت نهادهای مدنی ایرانی، فرانسوی و بین‌المللی متعددی از جمله: “لیگ حقوق بشر فرانسه”، “انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID”، “سندیکای دانش آموزان دبیرستانی فرانسه”، “عفو بین الملل” و “فرهنگسرای پویا” برای شرکت در تجمع پشتیبانی از جنبش سراسری در ایران و اعلام همبستگی با زنان و مردان تبعیض ستیز و آزادی خواه داخل ایران و همچنین برای محکوم کردن سرکوبها : بازداشت، شکنجه و قتل کودکان، محصلین و دانشجویان، زنان و معترضان توسط عوامل سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنیم و از تمامی آزادیخواهان و عدالت باوران میخواهیم که در این گردهمایی و همراه با تجمع بزرگ برلن شرکت نمایند.

زمان:
شنبه ۲۲ اکتبر ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه
مکان:
صحن حقوق بشر تروکادرو پاریس

Samedi 22 octobre à 13h30
Esplanade des droits de l’Homme Place du Trocadéro

لیست کامل برگزارکنندکان این تجمع به شرح ذیل است:

LDH, CNDF, Ligue de défense des droits de l’Homme en Iran, Ligue des femmes iraniennes pour la démocratie,
Centre culturel Pouya, Amnesty International –
France, CFDT, FIDH, Fidl, Mrap, SOS racisme, Unsa

جمعیت کردهای مقیم فرانسه

شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)

***

  • اطلاعيه مشترک نمايندگی سه سازمان و حزب سياسی در فرانسه

دعوت به شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه سرکوب در ایران!

شنبه ۲۲ اکتبر ساعت ۱۳/۳۰ دقیقه میدان تروکادرو، پاریس ۱۶

به دعوت تعدادی از انجمن های فرانسوی و ایرانی از جمله لیگ حقوق بشر و عفو بین الملل روز شنبه ساعت 30/13 دقیقه در صحن حقوق بشر میدان تروکادرو- پاریس در پشتیبانی از جنبش صلح آمیز زنان و مردان ایران، علیه سرکوب، دستگیری، شکنجه و قتل و زندان توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی برگزار می شود.
ما احزاب سیاسی تبعیض ستیز و مدافع آزادی و برابری، در همراهی با تظاهرات بزرگ برلن ضمن پشتیبانی از فراخوان انجمن های مدافع حقوق بشر فرانسوی و ایرانی از هموطنان آزاده تقاضا می کنیم که با مشارکت خود در این تظاهرات صدای دادخواهی زنان و مردان کشورمان را پرطنین تر نمایند.

زمان : شنبه ۲۲ اکتبر ساعت ۱۳:۳۰
مکان : صحن حقوق بشر میدان تروکادرو – پاریس ۱۶

نمایندگی فرانسه احزاب و سازمان های :
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

فراخوان اوليه