شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان: از خون جوانان وطن می نوشند، سه روز عزای عمومی

به دادخواهی از خون‌های ریخته شده، خصوصا دانش آموزان :

درخواست شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای سه روز عزای عمومی

اسرا پناهی، یکی از آخرین قربانیان حکومت خون ریز اسلامی در مدارس ایران – (اخبار روز)

ملت شریف ایران، دانش آموزان و معلمان گرامی،

از خون جوانان وطن می نوشند!!!

قتل ژینا امینی توسط ماشین سرکوب پلیس امنیت!!!! رخدادی تکین در ایران و جهان شکل داد، رخدادی که به خلق جهان پس از خود پرداخته و انسان، ادبیات، هنر، فلسفه و گفتمان خویش را بازتولید می کند، امری که حاکمیت قطعاً قدرت فهم آن را نخواهد داشت.

به دنبال این قتل، خانه و خیابان و دانشگاه و کارگاه و کارخانه و مدرسه محملی برای اندیشه و عمل انسانی شد: «دادستانی».

همه‌ی انسانیت قیام کرد، چه! نشستن آلودن خویش به خون نام گرفت.

حاکمیت نیز ننشست! اما، نه به دادگری که به خون ریزی آشکار و قساوت رفتار!

خون را نه در خیابان، که سیرابش نساخت، بلکه در « کلاس درس» که شاید عطش خود را خاموش سازد، بهای بقای خود ساخته، ارعاب و یورش را از خیابان به دانشگاه و شنیع تر به مدارس کشانده و به این سبعیت افتخار می کند!!!!

شما حاکمان، دستان خود را به خون جوانان و کودکان دانش آموز ما بیرحمانه آغشته کردید.

اذهان مردم خاصه دانش آموزان پر است از یک پرسش:

چرا ما را می کشید؟؟؟

مگر ما جز «زندگی» چه می خواهیم؟؟

و جواب شما بنا به ذاتی که تاریخ دارد، یک کلیشه بیش نبوده و نیست: «چون جز کشتن نمی‌دانیم»!!!!

شما آمران و عاملان سرکوب سیستماتیک، در این روزهای تاریخ ساز مردم جان به لب رسیده، تعدادی از دانش آموزان بی گناه این مملکت را با دل هایی پر از کینه و دستانی به خون آغشته کشتید و به آن می بالید. قهقهه خنده مستانه تان به گوش همه می رسد.

ایران خونین است، ایران داغدار است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به دادخواهی از خون‌های به ناحق ریخته عدالت خواهان خصوصاً قتل فجیع دانش آموزان ایران زمین روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته (۲۸ و ۲۹ مهر) و شنبه مورخ ۳۰ مهر را «عزای عمومی» اعلام می کند، و از دانش آموزان، فرهنگیان و ملت شریف ایران می خواهد به هر روش ممکن ما را در این برهه شرف آفرین یاری رسانند.

یاد آوری این نکته ضروریست که:
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران برای روزهای آتی کنش های دیگری در دستور کار دارد که متعاقباً از طریق همین کانال اعلام خواهد شد.