گزارش تجمع حمایتی از جنبش زن زندگی آزادی در ایران – پاريس

گزارش تجمع حمایتی از جنبش زن زندگی آزادی در ایران

امروز ۲۲ اکتبر ۲۰۲۲ در همراهی با اعتراضات در ایران و راهپیمائی سراسری برلين، صحن حقوق بشر شهر پاریس مملو بود از پیام،
Femme Vie Liberté
زن زندگی آزادی
ژن ژیان ئازادی

پاريس ٢٢ اکتبر ٢٠٢٢

این تجمع به ابتکار نهادهای مدنی فرانسوی و ایرانی از جمله: “لیگ حقوق بشر فرانسه”، “انجمن زنان ايرانی برای دموکراسی – LFID”، “عفو بین المللی” و “فرهنگسرای پویا” برگزار شد.

در ابتدا صد ها تن از حامیان جنبش ضد تبعیضات و آزادیخواهی در ایران، با سر دادن شعارهای متداول در ایران و ترجمهٔ شعارها به زبان فرانسوی، خواستار پایان خشونت‌ها و کشتار معترضان ایران توسط حکومت ولایت فقیه شدند.

نه به جمهوری اسلامی، نه به اصل ولایت فقیه، نه به دیکتاتور، نه به ستمگر چه شاه و چه رهبر، از جملهٔ برجسته ترین شعارهای این گردهمایی بود.

سپس سخنگویان مجمع حقوق بشر فرانسه، عفو بین‌الملل و انجمن زنان ایرانی برای دمکراسی با سخنان کوتاهی مراتب همبستگی و آرزوی پیروزی هر چه زودتر خود را با مبارزان برابری طلب و آزادیخواه بخصوص زنان و دختران قهرمان داخل ایران اعلام کردند.
همچنین نمایندگان این مجامع، جنایات عوامل سرکوبگر حکومت اسلامی ایران را محکوم کردند و خواستار پایان سریع سرکوبها اعم از ضرب و جرح، بازداشت و ربودن، شکنجه و قتل دانش آموزان، زنان و مردان معترض شدند.
پیامی نیز از مرکز همکاری احزاب کردستان ایران که در آن به ویژه نسبت به خطر تکرار تهاجم نیرهای نظامی جمهوری اسلامی که می‌تواند دوباره منجر به بروز فجایعی برای شهروندان غیر نظامی و همچنین پناهندگان ایرانی ساکن خاک عراق شود خوانده شد. در این پیام، مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، توجه نهادهای حقوق بشری را در مورد خواسته خود مبنی بر محکومیت میلیتاریزه کردن شهرهای کردستان و خاتمه دادن به آن جلب نمودند.

در پایان، تجمع کنندگان خواستار ادامهٔ هر چه وسیعتر تجمعات پشتیبانی و رسانیدن هر چه بیشتر صدای حق طلبان داخل ایران به گوش جهانیان شدند. برخی ديگر از نهادهای مدنی و سياسی ايرانی فعال در فرانسه از اين گردهمآئی حمايت به عمل آورده بودند.

گروه اجرایی،

شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)