دانشگاه کابوس استبداد و پیشروی انقلاب در ایران

در ۱۶ آذر، در بروکسل، صدای جنبش دانشجویی ایران در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را با تمام توان منعکس خواهیم کرد.

دانشگاه کابوس استبداد و پیشروی انقلاب در ایران

دانشگاه، مترقی‌ترین چهره و مترقی‌ترین انعکاس خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»ست. سال‌روز رخداد تاریخی ۱۶ آذر، زمان مناسبی‌ست برای یادآوری این امر که پرچم مبارزه با استبداد و مخالفت با دخالت خارجی، دهه‌هاست در دانشگاه برافراشته است. دانشگاه سنگر انقلاب است.
در ۱۶ آذر، در بروکسل، صدای جنبش دانشجویی ایران در خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» را با تمام توان منعکس خواهیم کرد.