جان زندانیان سیاسی در خطر است، اعدام‌ها باید متوقف شود

مردمان ایران و بخصوص جوانانی که امروزه جان برکف، در سرتاسر ایران، شعار “زن، زندگی، آزادی” ، “مرگ بر خامنه‌ای”، “جمهوری اسلامی نمی خواهیم ، نمی خواهیم”، سر می‌دهند، مبارزات خود را به شیوه‌های گوناگون ادامه خواهند داد و برپایی چوبه‌های دار آنان را از ادامه راهشان باز نخواهد داشت

اطلاعيه مشترک سه ائتلاف سياسی در محکوميت دادگاههای فرمایشی و صدور و اجرای حکم اعدام

جان زندانیان سیاسی در خطر است، اعدام‌ها باید متوقف شود

 پس از اعدام محسن شکاری در سحرگاه پنجشنبه ١٧ آذر، مجیدرضا رهنورد یکی دیگر از معترضین صبح امروز دوشنبه ۲۱ آذرماه، تنها ۲۳ روز بعد از بازداشت، به دستور قوه قضائیه ایران و با حکم دادگاه انقلاب مشهد در «ملاءعام» به دار آویخته شد.

محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد در شرایطی سربه دار می‌شوند که رژیم اسلامی جنایتکار، علیرغم  سرکوب بی امان، زندان، شکنجه‌های وحشیانه و تجاوز و کشتار بیش از ٥٠٠ زن، مرد و کودک، نتوانسته است شعله‌های خیزش انقلابی مردمان ایران را خاموش کند. نزدیک به سه ماه است که هر روزه در گوشه‌ای از این سرزمین، زنان، مردان،جوانان و کودکان با گلوله‌های مزدوران رژیم کشته ، زخمی و یا زیر شکنجه در زندان‌های رسمی و یا بی نام و نشان، به قتل می‌رسند. تشکیل دادگاههای فرمایشی و صحرایی و صدور و اجرای حکم اعدام، که  رژیم ید طولایی در برگزاری آنها دارد، یکی دیگر از شیوه‌های  وحشیانه و غیرانسانی است که حکومت اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از تداوم  و تعمیق مبارزات سراسری، بکار گرفته است. تمامی مسئولین رژیم و جیره خواران آن بخوبی فهمیده‌اند که خیزش مردمی و سراسری کنونی، کلیت حکومت اسلامی را نشانه گرفته و سرنگونی این رژیم مذهبی جنایتکار و بچه کش، یکی از اهداف این خیزش انقلابیست.

هم از اینرو با فشردن طناب‌های دار بر گلوی جوانان معترضی که سرود رهایی و آزادی بر لب دارند، می‌خواهند فریادهای دادخواهی را به خیال خود خاموش کنند. حکومت اما، درنیافته است که  مردمان ایران و بخصوص جوانانی که امروزه جان برکف، در سرتاسر ایران، شعار “زن، زندگی، آزادی” ، “مرگ بر خامنه‌ای”، “جمهوری اسلامی نمی خواهیم ، نمی خواهیم”، سر می‌دهند، مبارزات خود را به شیوه‌های گوناگون ادامه خواهند داد و برپایی چوبه‌های دار آنان را از ادامه راهشان باز نخواهد داشت.

ما سه ائتلاف سیاسی،  قاطعانه دادگاههای فرمایشی و صدور و اجرای حکم اعدام را محکوم می‌کنیم.

در چنین شرایطی، برپاپی کمپین‌های محکومت جنایات رژیم و بخصوص محکومیت دادگاههای فرمایشی و صدور و اجرای حکم اعدام از وظایف عاجل تمامی فعالان و تشکل‌های، کارگری، فرهنگی، دانشجویی، احزاب و سازمان‌های سیاسی و تمام کسانی که برای آزادی، دمکراسی و برابری مبارزه می‌کنند، است.

پیروز باد جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

کنگره ملیتهای ایران فدرا ل

 شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

۲۱ آذر ۱۴۰۱ – ١٢ نوامبر ٢٠٢٢