مصاحبه، ويدئو، ...

انتخابات نمایشی : مصاحبه با سیروان هدایت وزیری / عضو کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

پیرامون انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه 1400، مصاحبه ای نوشتاری با رفیق سیروان هدایت وزیری صورت گرفته است که در زیر ملاحظه می نمائید. سوالات مصاحبه عبارت از: 1- با توجه به اوضاع داخلی و [ادامه]