سرسخن

چشم انداز اوضاع سیاسی ایران پس از نمایش انتخاباتی رژیم

آنچه که زیر عنوان انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، در ۲۸ خرداد گذشته، به روی صحنه آورده شد، گذشته از جابجائی هائی که در ساختار حکومتی صورت میگیرد، رسوائی بزرگ دیگری [ادامه]

اعلامیە های مشترک

از خیزش و اعتراضات هموطنان عرب در خوزستان/اقلیم اهواز حمایت می کنیم

قطع آب بروری مردم این خطه در حالتی است كه بنا به گزارشات ماهواره ای حوضچه هاي پشت سدهائی كه بر رودخانه های كارون و كرخه و مارون احداث شده اند پر از آب بوده، وكانالهای انحراف آب اين رودخانه [ادامه]

اعلامیە های مشترک

حکومت اسلامی مسئول اصلی وضعیت اسفبار ناشی از موج پنجم کرونا در ایران است

ما بایدبا صدای بلند و بکرات  حداقل وظایف این رژیم را در مقابل مردم یادآوری کنیم و از افکار و مجامع بین المللی بخواهیم که آنها را در این مورد خطاب قرار بدهند. واقعیت این است که وضعیت اسفبار ایران خود تهدیدی بلاقوه برای جامعه جهانی نیز [ادامه]