اعلانات، گزارش

شمع زندگی مردی از تبار قهرمانان راه آزادی خاموش شد

امیرحسین احمدیان در بامداد ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ چشم از جهان فروبست. امیرحسین احمدیان هنگامی که درسال ۱۳۵۲ (زمان شاه) افسر شهربانی بود و مدیریت زندان ساری را به‌عهده داشت جسورانه با دو زندانی سیاسی که [ادامه]