انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

درگذشت ایجاز احمد یکی از برجسته ترین فیلسوفان مارکسیست

سايت اخبار روز : ایجازاحمد فیلسوف برجسته مارکسیست، نظریه پرداز و تحلیل گر سیاسی چپ روز چهارشنبه ۹ مارس در سن ۸۱ سالگی در خانه خود در کالیفرنیا در آمریکا درگذشت. ایجازاحمد در سال ۱۹۴۱ [ادامه]