-

دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از همکاران به تجمعات سراسری در سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت

بدون برطرف نمودن تمرکزگرایی شدید موجود در نظام آموزشی که همراه با ایدئولوژی تمامیت‌خواه و اقتدارگرا، فضای مدرسه را با خفقان، رخوت و بی‌انگیزگی و تهی شدن از انرژی‌های عاطفی و فرهنگی پر کرده و [ادامه]

انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران کشور

اطلاعیهٔ کانون نویسندگان ایران «در تبعید» و انجمن قلم ایران «در تبعید» آموزگاران سرتاسر کشور به اعتراض های خود علیه سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی ادامه می دهند؛ سیاست هایی که از یک سو به [ادامه]

مصاحبه، ويدئو، ...

گفت‌وگو با جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان

این جنبش تفاوت‌های اساسی با اعتراضات ۸۸ دارد. در ۸۸ یک جناح از حکومت به خاطر بازگشت به قدرت، عملکرد ۴ ساله و تقلب در انتخابات را مورد نقد قرار داد و کوشید مردم را به خیابان بیاورد و جناح مقابل [ادامه]

No Picture
اعلاميه و بيانيه های سازمانی

از مبارزات معلمان برای تحقق خواسته هایشان پشتیبانی می کنیم

در ادامه این اعتراضات، معلمان روز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه طی یک حرکت هماهنگ در سراسر کشور دست به راهپیمائی زدند. بار دیگر خواست هایشان را برای بهبود وضعیت زندگی خود و اوضاع آموزش و [ادامه]