اعلانات، گزارش

برنامه دوم ويژه برنامه در کلاب هاوس: ضرورت تفاهم در راه اتحاد فراگير و دموکراتيک

پنج شنبه ٦ مهرماه ١٤٠٢ – ٢٨ سپتامبر ٢٠٢٣ ساعت : ٢٠ به وقت اروپای مرکزی – ٢١:٣٠ به وقت ايران https://www.clubhouse.com/room/b3pcBKO7N0S1VZ6Kp:BHQ6e8LgGynjDI_2-MRELUP9mS4RUWKcq97AA7MNWV4?utm_medium=ch_instant_invite&utm_campaign=1MvqbJpK3-iYCaRkqPbjAA-914998 برنامه دوم ويژه برنامه در کلاب هاوس : ضرورت تفاهم در راه اتحاد [ادامه]

يادبود، تاريخی

طيفور بطحائی

در سوگ طيفور بطحائی : کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بدرود طيفور عزيز : رئوف کعبی با یادِ طیفور : ناصر رحيم خانی با یاد همیشگی دو دوست و رفیق از دست رفته [ادامه]