آگهی گفتگو : مکثی براعتراضات کارگری وجنبش‌های اجتماعی درسالی‌که گذشت

بمناسبت فرا رسیدن اول ماه مه روز جهانی کارگر

مکثی بر اعتراضات کارگری و جنبش های اجتماعی در سالی که گذشت 

اتاق اتحاد چپ در کلاب هاوس

جمعه ۹ اردیبهشت برابر با ۲۹ آوریل

ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران

ساعت ۱۸:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت شرق امریکا 

مهمانان :

رئوف کعبی – فعال سیاسی  چپ

یداله بلدی – فعال سیاسی – اجتماعی

صادق کار – فعال کارگری

علی فکری- فعال سیاسی چپ