اعلانات، گزارش

کانون نویسندگان ایران -در تبعید : یاد سعید سلطان پور

«انقلاببا پیشانی شکسته و خون ‌چکانمی ‌خواند…»سعید سلطان پور سعید سلطان پور، شاعری انقلابی، نمایشنامه نویسی متعهد و کارگردان برجستهٔ تئاتر بود که نامش همچنان در سپهر ادبی و تعهد اجتماعی، چونان مرواریدی صیقل خورده، [ادامه]