-

ديدگاه : مذاکرات برجام، و نتیجه‌ای که هم‌چنان نامعلوم است

ديدگاه مذاکرات برجام،و نتیجه‌ای که هم‌چنان نامعلوم است! مسعود فتحی (برگرفته از سايت عصرنو) پاسخ مشروط جمهوری اسلامی به طرح جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا و تعلل آمریکا در اظهار نظر صریح در مورد [ادامه]

سیاسی، ديدگاه، ...

ديدگاه : مذاکرات وین – شروط روسیه و منافع ملی ایران! مسعود فتحی

مسعود فتحی (عصر نو) : مذاکرات وین، شروط روسیه و منافع ملی ایران! مذاکرات وین به پایان خود نزدیک شده‌است. هرچند نتایج این مذاکرات منتشر نشده‌، اما همه‌ متفق‌القول هستند که مرحله‌ی تصمیم‌گیری نهائی فرارسیده‌است. [ادامه]