-

اطلاعيه جمعی از فدائیان خلق ایران – داخل کشور به مناسبت اول ماه مه

سرکوب گسترده‌ی تشکل‌های صنفی و احزاب سیاسی، دستگیری فعالین کارگری و سیاسی، همگی از ناتوانی رژیم در حل این بحران حکایت می‌کند. مردم ایران بر این باورند که بحران حاکم راه حل اقتصادی ندارد بلکه [ادامه]