منطقه و جهان

گزارش/ ديدگاه: دشمنی و خصومت دولت فاشیست ترکیه با مردم کرد روژآوا و خودمدیریتی این منطقه

گزارش/ديدگاه اردوغان بارها تهدید کرده است که سیستم خودمدیریتی روژآوا نابود خواهند کرد و به همین دلیل، عملیات ترکیه تاکنون به حملات هوایی و گلوله باران در سراسر مرز سوریه و روژآوا ادامه داده است. [ادامه]

منطقه و جهان

لغو تعليق عضويت سوريه در اتحادیه عرب و دعوت رسمی ملک سلمان از بشار اسد در نشست بعدی

با آرام شدن نسبی اوضاع در سوریه و سماجت بشار اسد برای حفظ قدرت، وضعیت دیپلماتیک به تدریج دگرگون شد. نخستین کشور عرب که گامی در جهت نزدیکی به سوریه برداشت امارات متحد عرب بود [ادامه]

منطقه و جهان

بعد از حملۀ ناگهانی داعش، نیروهای کُرد زندان “حسکه” را پس گرفتند

صبح چهارشنبه ۲۶ ژانویه/۶ بهمن، دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داد که نیروهای کرد پیشروی تدریجی خود را در داخل محوطۀ زندان غویران ادامه می‌دهند. ساعاتی بعد، نزدیک غروب، اعلام شد که کنترل کامل محوطه [ادامه]