انديشه، فرهنگ، کتاب، ...

مصر و شام : زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی

زمین‌داری، انباشت سرمایه و سرمایه‌داری چندریختی – مصر و شام منبع : نقد توضیح «نقد»: هرچند ظرف تحولات اجتماعی/سیاسی، مرزهای «ملی» است و پی‌آمد این تحولات در نخستین گام بر زندگی مردمان ساکن در این مرزها [ادامه]