فراخوان تجمع بزرگ علیه جمهوری جنایتکار اسلامی ایران -شنبه اول آوريل/کُلن(آلمان)

کمیته کنشگران انقلاب “زن، زندگی، آزادی” :

در سالگرد این روز سیاه برای به گور سپردن رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، متحدانه به خیابان خواهیم آمد تا با انعکاس تصویرِ تکثر و دموکراسی، صدای رسای انقلاب “زن، زندگی، آزادی” باشیم

زمان : شنبه اول آوريل ٢٠٢٣، ساعت ١٣:٠٠

مکان : کُلن(آلمان)

تجمع : Universitätsstraße 98, 50674 Köln

دوازده فروردین ۱۳۵۸، روز سیاه رفراندوم ضد دموکراتیکِ جمهوری اسلامی و روز استقرار این رژیم جنایتکار است.

امید، نورِ آزادی و رهایی که با سقوط رژیم سلطنتی بر قلب اکثریت جامعه حاکم شده بود، چندان دیری نپایید و تازه‌ رسیدگان به قدرت، آن‌ همه آرزو و آزادی‌خواهی را تبدیل به کابوسی تاریخی برای ملت ایران کردند. اینان تنها با پرسشِ شیادانه‌ی «جمهوری اسلامی «آری” یا “نه”»  توسط خمینی، به حکومت خود رسمیت بخشیدند و با سرکوب، زندان، قتل، خون‌ریزی و اعدام دگراندیشان مستقر شدند.

از همان روز اول اعلام رفراندم کذایی، عمده نیروهای چپ و دموکرات اعتراض خود را به قیمت جانشان در برابر شیادی خمینی و رژیم او اعلام داشتند.

از آن روز تا به امروز، سراسر  ۴۴ سال حیات این حکومت، کشور ما شاهد کشمکش دائمی نظام مستقر شده با نیروهایی بوده است که هرگز استقرار این نظام قرون وسطایی را بر نتافتند و در اقصی نقاط جغرافیای سیاسی ایران در برابر آن ایستادند و از آزادی، عدالت و استقرار نظامی دموکراتیک و سکولار در ایران دفاع کردند.

امروز که جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” در ادامه‌ی جنبش‌های تاکنونی پایه‌های این رژیم را به لرزه درآورده، بیش از هر زمان دیگری ضروری است که تمامی نیروهای آزادی‌خواه، برابری‌ طلب، دموکرات و جمهوری‌خواه، دست‌ در دست یکدیگر و در کنار مردم انقلابی ایران، این رژیم جهل و جنایت را به گور بسپارند.

در سالگرد این روز سیاه برای به گور سپردن رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، متحدانه به خیابان خواهیم آمد تا با انعکاس تصویرِ تکثر و دموکراسی، صدای رسای انقلاب “زن، زندگی، آزادی” باشیم.

کمیته کنشگران انقلاب “زن، زندگی، آزادی” متشکل از :

انجمن ایرانیان کلن

شورای آزادی خواهان سوسیالیست

هئیت اجرائی اتحاد شهروندان سکولار دموکرات ایران SDB

زن، زندگی، آزادی ووپرتال

شورای برگزاری آکسیونهای مشترک در هلند

مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – پاریس

ايرانيان دمکرتن ماينس/ويسبادن

کلکتیو ایرانیان شمال فرانسه

همکاری نیروهای چپ – دمکرات و آزادیخواه – کلن

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر

کمپبن صبحانه های سیاسی هامبورگ

کالکتیو خیابان دورتموند

شورای هماهنگی اعتراضات خارج از کشور کلن

کلکتیو “زن، زندگی، آزادی” نانت فرانسه

کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران- برلین

سازمان احوازی برای دفاع از حقوق بشر

برمش (صدای زنان بلوچستان)

 تلاش گران راه آزادی ایران – هامبورگ

مرکز همکاری نیروهای چپ و دمکرات درهلند

فدراسيون اروپرس

شبکه زن زندگی آزادی، بلژيک

متحصنان مقابل سازمان ملل متحد در وين

همه حقوق بشر، برای همه در ايران

Hilfe und Integration eV Wuppppertal

PEGA eV Wuppertal

جمعی از فعالان سياسی مستقل