بدیل اقتصادی جمهوری اسلامی : آگهی وبینار گفتار مهرداد وهابی در تورنتو کانادا

وبینار گفتار مهرداد وهابی پیرامون « بدیل اقتصادی جمهوری اسلامی »

نشست کانون کتاب تورنتو در تاریخ ۲۸یکشنبه ماه مه ۲۰۲۳ ساعت ۲۰ شب، ۱۴ عصر تورنتو به وبینار گفتار مهرداد وهابی پیرامون « بدیل اقتصادی جمهوری اسلامی » اختصاص خواهد یافت.

دکتر مهرداد وهابی : درنگی سنجش گرایانه پیرامون بدیل اقتصادی درنظام پساجمهوری اسلامی آنطور که در منشورها ، بیانیه ها و برنامه های گوناگون از گرایشات راست تا چپ بازتاب یافته نشان می دهد که در این زمینه اشفتگی بسیاری موجود است. اندیشه انتقادی و چپ باید سهم روشنگری خود را در جبران این نقیصه ادا کند

لینک وبینارکانون کتاب تورنتو در تاریخ ۲۸یکشنبه ماه مه ۲۰۲۳ ساعت ۲۰ شب، ۱۴ عصر تورنتو

https://us06web.zoom.us/j/89416352083?pwd=SlhDUFJ0bUpCZG4yOHFIWnpMcGthUT09

لینک فیسبوک

https://www.facebook.com/events/592215549705147/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D

لینک اینستاگرام

https://www.instagram.com/p/CsSTNvwt-f3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MmJiY2I4NDBkZg==

پست توییتر

https://twitter.com/TBCModerator/status/1658285483246379008?s=20