از اعتراض علیه حضور نمایندگان حکومت اسلامی در سازمان جهانی کار پشتیبانی کنیم

کمیته «برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو» از فعالین کارگری و چپ تشکیل شده است و طی نامه‌ای خطاب  تشکل ها و اتحادیه های  کارگری از انها در خواست کرده است که از تظاهرات 9 ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار پشتیبانی کنند. تا کنون دهها سندیکا و اتحادیه کارگری، با میلیونها عضو از کشورهای مختلف، حمایت خود را از این تظاهرات و کارگران ایران اعلام کرده‌اند.

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در پشتیبانی از اعتراض کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار

از اعتراض علیه حضور نمایندگان حکومت اسلامی در سازمان جهانی کار پشتیبانی کنیم

امسال، صد و یازدهمین اجلاس سالیانه “سازمان جهانی کار”(‌‌ILO)   درروزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در  شهر ژنو برگزارمی‌شود.

 شرکت کنندگان در اجلاس این سازمان که یک سازمان سه جانبه گراست بایستی متشکل از نمایندگان دولتها، کارفرمایان و نمایندگان واقعی کارگران باشد، اما طی دهه‌های گذشته در کنار نمایندگان حکومت استبدادی، سرکوبگر و ضد بشری  ایران، هیئت‌های نمایندگی به اصطلاح کارگری از افرادی تشکیل شده که نه تنها نمایندگان واقعی کارگران و مزد حقوق‌بگیران ایران نیستند بلکه همواره دست در دست عوامل امنیتی حکومتی، نقش فعالی در سرکوب کارگران داشته‌اند. حکومت اسلامی در تبلیغات خود بارها تکرار کرده است که به مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار پایبند است و هیاتهای نمایندگی حکومتی در جلسات سازمان جهانی کار به این پایبندی به دروغ تاکید کرده اند، ولی وضعیت طبقه کارگر در ایران آشکارا نشاندهنده نقض مستمر و نادیده گرفتن مقاوله نامه ها و کنوانسیونهای جهانی و حقوق حقه کارگران است.

در آستانه اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار، هشت تشکل مستقل کارگری از ایران طی نامه سرگشاده ای به شرکت کنندگان در این اجلاس، توجه آنها را به سرکوب اعتراضات کارگری و مردمی از جانب حکومت ایران جلب کرده‌اند. آنها ضمن اعتراض به مماشات سازمان جهانی کار با جمهوری اسلامی اعلام کرده اند که  که نمایندگان ” اتحادیه‌های کارگری” شرکت‌کننده از ایران که  هیات دولتی را همراهی می‌کنند، نمایندگان “تشکل های دولت ساخته” هستند و از منافع کارگران و مزدبگیران دفاع نمی‌کنند. همزمان تعدادی از فعالین کارگری و معلمین زندانی با انتشار پیامهایی، سیاست های سرکوبگرانه حکومت در قبال جنبش و فعالین کارگری، معلمی و… را تشریح کرده و خواهان اخراج ماموران امنیتی که به عنوان نمایندگان کارگران ایران به سازمان جهانی کار فرستاده می شوند، شده اند.

در اعتراض به سیاست‌های ضد کارگری حکومت اسلامی و رساندن صدای اعتراض کارگران ایران به اجلاس سازمان جهانی کار، کمیته «برگزارکننده آکسیون اعتراضی ۹ ژوئن در ژنو» از فعالین کارگری و چپ تشکیل شده است و طی نامه‌ای خطاب به تشکل ها و اتحادیه های  کارگری از آنها در خواست کرده است که از تظاهرات ٩ ژوئن علیه حضور جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار پشتیبانی کنند. تا کنون دهها سندیکا و اتحادیه کارگری، با میلیونها عضو از کشورهای مختلف، حمایت خود را از این تظاهرات و کارگران ایران اعلام کرده‌اند.

ما با پشتیبانی از این تظاهرات در ژنو، از احزاب، سازمان‌ها ، نهادها و فعالان مدافع حقوق کارگران در خواست می‌کنیم تا با حمایت از تظاهرات و شرکت در آن، به گسترش و تقویت مبارزات کارگران ایران یاری رسانند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

۱۸ خرداد ۱۴۰۲ – ٨ ژوئن ٢٠٢٣