به هم پيوستن دو ائتلاف سياسی : گفتگو با دو تن از اعضای هيئت رئيسه نشست مشترک

آرمان حسينی (کورد کانال) در برنامه ” بحث_روز” :

گفتگو با دو تن از اعضای رهبری سازمان اتحاد فدائيان حلق ايران و حزب دمکرات کردستان ايران و هر دو از اعضای هيئت رئيسه نشست مشترک که طی آن با به هم پيوستن دو ائتلاف، ائتلاف سياسی :

” همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران”

تشکيل شد.

مهمانان برنامە:

کامبیز فاروقی، عضو رهبری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

خالد حسن‌پور، نمایندە حزب دموکرات کوردستان ایران در ارتباط با اپوزیسیون ایرانی