جهانی شدن و خشونت: دیدگاه اقتصادگرایانه یا نهادگرایانه، کدامیک؟ وبینار با مهرداد وهابی

مهرداد وهابی، پژوهشگر چپ و استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی (پاریس) در این گفتار تلاش خواهد کرد ابتدا تمایز دو رویکرد اقتصادگرایانه و نهادگرایانه را در ارزیابی از علل جنگ‌ها تشریح کند و سپس با بررسی داده‌های شاخص دوران پساجنگ سرد نشان دهد چرا رویکرد نهادگرایانه بهتر قادر به تبیین‌ بروز خشونت‌های کنونی است.

وبینار زمانه:

جهانی شدن و خشونت: دیدگاه اقتصادگرایانه یا نهادگرایانه، کدامیک؟

زمان وبینار: جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۵ مارچ ۲۰۲۴ از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران / ۱۸ اروپای مرکزی

لینک وبینار: https://bit.ly/15032024zm

طی چند دههٔ اخیر جهانی شدن در افکار عمومی به معنای ادغام هر چه بیشتر اقتصادهای جهان بر پایه همکاری و تعامل بین‌المللی موزون معرفی شده است. این تصویر از جهان کنونی غالباً با ادبیات لیبرالیسم کلاسیک خوانایی دارد که مبتنی است برآن چه مونتسکیو و آدام اسمیت از آن به عنوان «تجارت صلح آمیز» (doux commerce) یاد کرده‌اند. در این خوانش تجارت عامل بسط و گسترش روابط مسالمت‌آمیز فیمابین افراد و جوامع تلقی می‌شود.

واقعیت اما همواره موید این برداشت نیست. نه تنها موقعیت بلامنازع ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی بلوک شوروی و توسعه گسترده تجارت جهانی به کاهش خشونت بین‌المللی نیانجامید، بلکه سبب افزایش نقاط تنش‌آمیز وجنگ‌های داخلی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین گردید. طولانی شدن جنگ‌های داخلی و تقویت خصلت بین‌المللی آنها به موازات تشدید رقابت‌های بین‌المللی فی‌مابین ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا خشونت کنونی درسطح گیتی را می‌توان برپایه‌ی رقابت‌های امپریالیستی به منظور بازتوزیع بازارها توضیح داد؟ آن‌طور که در تز امپریالیسم از جانب هیلفردینگ، لنین و رُزا لوکزامبورگ مطرح شده است.

تز «تجارت صلح آمیز» درتقابل آشکار با اندیشه کاربست خشونت به منظور بازتوزیع بازارها قرار دارد، چرا‌که اولی تجارت را جایگزین خشونت و جنگ می‌پندارد و حال آن‌که دومی آن دو را مکمل یکدیگر تلقی می‌کند. با این همه هر دو ارزیابی متضاد در یک نکته اشتراک دارند: زیربنای اقتصادی تعیین‌کننده‌ی جنگ به‌ مثابه روبنای سیاسی است. لیبرالیسم کلاسیک و مارکسیسم درفهم خشونت و بروزجنگ‌ها از دیدگاه اقتصادگرایانه پیروی می‌کنند.

دیدگاه نهادگرایانه برخلاف‌ دیدگاه اقتصادگرایانه منشا جنگ‌ها را نه لزوما در اقتصاد یا مشاجره پیرامون سهم‌خواهی از بازار، بلکه در نقصان‌های نهادی یا عدم کارایی قواعد بازی جستجو می‌کند.

 مهرداد وهابی در این گفتار تلاش خواهد کرد ابتدا تمایز دو رویکرد اقتصادگرایانه و نهادگرایانه را در ارزیابی از علل جنگ‌ها تشریح کند و سپس با بررسی داده‌های شاخص دوران پساجنگ سرد نشان دهد چرا رویکرد نهادگرایانه بهتر قادر به تبیین‌ بروز خشونت‌های کنونی است.

مهرداد وهابی، پژوهشگر چپ، استاد اقتصاد در دانشگاه سوربن شمالی (پاریس)، مدیر مرکز تحقیقات اقتصاد در شمال پاریس (CEPN) وابسته به مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS) است. از او که عضو هیئت تحریریه مجله Public Choice است کتاب‌‌هایی چون «اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر»، «اقتصاد سیاسی غارت‌گری» و «هماهنگی ویرانگر، انفال، سرمایه‌داری سیاسی اسلامی: خوانشی جدید از ایران معاصر» و … منتشر شده است.

زمان وبینار:

جمعه ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ / ۱۵ مارچ ۲۰۲۴ از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران / ۱۸ اروپای مرکزی

لینک وبینار: https://bit.ly/15032024zm

این وبینار هم‌زمان و زنده در سایت و شبکه‌های اجتماعی زمانه در دسترس خواهد بود.