پيام کنگره هفتم به خانواده ها و بازماندگان کشتار جمعي سال ۶۷ در زندان ها

خانواده هاي محترم قربانيان فاجعه کشتار جمعي  زندانيان سياسي در تابستان ۱۳۶۷

بازماندگان جان باختگان راه آزادي و عدالت

با درود بر ياد و خاطره آن عزيزان و همدردي عميق با شما در فقدان دردناکشان،

در هيجدهمين سالگرد اين فاجعه بزرگ  همراه با شما خاطره شکوهمند اين عزيزان را ارج مي گذاريم .

هيجده سال پيش در همين روزها بود که ملاقلات شما با عزيزانتان قطع شد و در پاسخ به مراجعات مکرر شما بعد از ماه ها دوندگي، ساکي حاوي آخرين وسائل عزيزانتان همراه با خبر اعدام شان در اختيار شما گذاشته شد. نه از دليل اعدام آن ها که سال ها از محکوميت شان مي گذشت و برخي از آن ها حتي در آستانه آزادي بودند، خبري بود و نه چرائي اين جنايت و نه از محل دفن آن ها نشاني در دست بود… ابعاد واقعي اين جنايت هنوز هم که در آستانه هيجدهمين  سالگرد آن قرار داريم، بر هيچ کس روشن نيست. هفده سال پيش با کشف گور هاي دسته جمعي در خاوران و تجمع شما دور هم ديگر در اين گورستان بود که گوشه اي از اين جنايت بزرگ آشکار شد. اما هنوزهم بعد از اين همه سال، کسي از تعداد واقعي قربانيان اين کشتار آگاه نيست. همين قدر روشن است که در سراسر کشور، بعد از قطع ملاقات با خانواده ها، با استناد به حکم شخص خميني، دست جلادان ريز و درشت حکومتي براي سلاخي زندانيان در سراسر کشور باز گذاشته شده بود. جوخه هاي مرگ در همه زندان ها به حالت آماده باش درآمده بودند و سفيران مرگ آيت الله خميني با پرواز از زنداني به زنداني ديگر، درعرض مدت زمان بسيار کوتاهي،  هزاران زنداني سياسي را با ترتيب دادن يک سوال و جواب کوتاه، به جوخه هاي مرگ مي سپردند.

رژيم جمهوري اسلامي با دست زدن به کشتار جمعي زندانيان سياسي، يکي از بزرگترين جنايات تاريخ معاصر ايران را مرتکب شده است. جنايتي که نه مي تواند فراموش شود و نه  کسي قادر به پاک کردن آن از حافظه تاريخي مردم ايران است.

ما با احترام به خاطره جانباختگان اين جنايت هولناک اعلام مي کنيم که در تلاش براي اجراي عدالت همراه و همپاي شما هستيم و از ياد نمي بريم که آمران و مجريان اين کشتار، هم چنان در مراکز قدرت حکومتي نشسته اند. ما هم صدا با شما نظام جمهوري اسلامي را مسئول اصلي اين جنايت بزرگ مي دانيم وخواستار اجراي عدالت و بازداشت و محاکمه آمران و عاملان اين فاجعه بزرگ در يک دادگاه صالحه به اتهام جنايت عليه بشريت هستيم.

ما با ارج گذاردن بر تلاش شبانه روزي شما در زنده نگهداشتن نام و ياد اين جانباختگان راه آزادي کشورمان، در مقابله با اقدامات توطئه گرانه حکومت براي از بين بردن آثار جنايت خود در خاوران، و با پشتيباني از تجمعات شما در يادبود اين عزيزان، با تمام وجود خود را در کنار شما احساس مي کنيم و دست تان را در تلاش براي اجراي عدالت در حق قربانيان کشتار سال ۶۷ مي فشاريم.

ما همراه با شما و در کنار شما ياد اين عزيزان را که در اسارت دژخيمان خود، چيزي جز جان خود در کف نداشتند و در راه دفاع از آزادي و حيثيت انساني خود و در تلاش براي بنيان جهاني بهتر، از جان خود نيز گذشته اند، گرامي مي داريم  و در برابر خاطره تابناک آنان سر تعظيم فرود مي آوريم .

يادشان گرامي، راهشان پايدار و آرمان هاي انساني شان  پيروز باد

شرکت کنندگان در کنگره هفتم

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران