قاطعانه از اعتراضات و مبارزات حق طلبانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته پشتیبانی می کنیم – سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران در پشتيبانی از اعتراضات و مبارزات حق طلبانه فرهنگیان شاغل و بازنشسته

در تداوم اعتراضات ماههای گذشته،  امروز شنبه 30 بهمن، معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران،  در بسیاری از شهرهای ایران، گردهمایی اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس اخبار رسیده ، ماموران پلیس و نیروهای امنیتی در برخی از شهرها به این گردهمایی ها  یورش برده و ضمن مجروع کردن تعدادی از معترضین حداقل پانزده نفر را بازداشت کرده اند.

در گردهمایی های امروز شنبه 30 بهمن نیز، معترضان شعارهایی را که طی ماههای اخیر بر کف خیابانها سر داده اند، همچنان فریاد زدند :  ” معلم به پا خیز، برای رفع تبعیض” ، “معلم زندانی آزاد باید گردد” ، ” آموزش رایگان، حق فرزندان ما”، ” وعده های توخالی، دولت پوشالی”. در چند شهر نیز پلاکارهایی  با نوشته  “این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است” ، “رئیسی ، قالیباف این آخرین پیام است، نهضت فرهنگیان آماده قیام است” به چشم می خورد.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در قطعنامه پایانی تجمعات سراسری 30 بهمن و 3 اسفند که چند روز پیش منتشر شد، دگر باره یادآوری کرده است که ظلم و ستم حاکمیت  درعرصه آموزش و پرورش محدود به فرهنگیان نیست بلکه تداوم سیاست های ویرانگر خصوصی سازی آموزش، فرزندان کارگران و زحمتکشان را مورد تبعیض آموزشی قرار داده و تهیدستان بیش از گذشته از تحصیل محروم می شوند.  فرهنگیان  در این قطعنامه با تاکید بر خواسته های برحق خود، به ارکان قدرت هشدار داده اند که مرعوب سیاستهای حاکمیت نشده واعتراضات خود را به اشکال گوناگون و گسترده تر ادامه خواهند داد.

برخی از تشکلات کارگری همچون “شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی ” و ” سندیکای کارگران هفت تپه”  از این تجمعات پشتیبانی کرده و تاکید کرده اند که مطالبات فرهنگیان، خواسته های کارگران و همه مردم است.

تداوم و بالندگی جنبش فرهنگیان شاغل و بازنشسته طی سالهای اخیر و بخصوص در یک سال گذشته، نشانگر آنست که نظام  فاسد و سرکوبگر  حاکم بر ایران نه با وعده و وعید و نه با تهدید، ارعاب، اخراج ، بازداشت ومحکومیت های سنگین زندان، قادر نیست که  مانع از رشد و گسترش این اعتراضات شود.

در شرایطی که فریادهای حق طلبانه و آزادی خواهی، اعتراض علیه تبعیض، ظلم وستم، فساد،  سرکوب و جنایت هر روزه در اقصی نقاط کشور ایران طنین افکن است، به ثمر رسیدن این اعتراضات و مبارزات، بیش از هر زمانی، در گروِ هم پیوندی و همکاری تنگاتنگ همه جنبش های اجتماعی و همچنین پشتیبانی بدون قید شرط سازمانها و احزاب سیاسی وتمامی نیروهای آزادی خواه و برابری طلب در درون و بیرون مرزهای کشور از این مبارزات است.   

ما با پشتیبانی قاطع از اعتراضات و مبارزات فرهنگیان شاغل و بازنشسته، به سهم خود می کوشیم پژواک فریادهای حق طلبانه آنان باشیم.

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

شنبه 30 بهمن 1400 / 19 فوریه 2022