تظاهرات روز جهانی زن در پاريس : فراخوان انجمن های زنان و فمینیست

به مناسبت 8 مارس روز جهانی مبارزات زنان، با فراخوان انجمن های زنان و فمینیست، تظاهراتی در پاریس برگزار می شود. برخی از سندیکاها و احزاب چپ نیز از این فراخوان پشتیبانی کرده اند.

  • زمان :

سه شنبه 8 مارس، ساعت 13

  • مکان :

آغاز : Gare de Nord

پایان : Hôpital Tenon( Paris 20éme )


از ساعت 13 تا 14 و قبل از شروع راهپیمایی، pôle international متشکل از انجمنهای زنان کشورهای مختلف (افغانستان، ایران، ترکیه، کردستان، فلسطین، الجزایر، مصر، سودان، شیلی، تونس، …)، برنامه ویژه ای برگزار خواهند کرد.
انجمن زنان ایرانی برای دمکراسی درسازماندهی این برنامه فعالانه شرکت کرده است.

با حضور خود در این گردهمایی و راهپیمایی ،صفوف ما را فشرده تر و صدایمان را رساتر کنید.