وضعیت زنان افغانستان : نشست فوری شورای حقوق بشری سازمان ملل

نشست فوری شورای حقوق بشری سازمان ملل در مورد وضعیت زنان افغانستان برگزار شد

متن توسط زکریا حسنی (ار اف آی)

شورای حقوق بشر سازمان ملل، امروز پنج شنبه ۱۰ سرطان/۱ جولای نشست فوری را به هدف بررسی وضعیت حقوق بشری زنان و دختران افغانستان برگزار کرد.

این نشست فوری با ابراز  نگرانی از عقبگرد زنان در افغانستان پس از برگشت طالبان به قدرت، آغاز شد که در آن تصمیم گیرندگان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای تاثیرگذار بر افغانستان بر اقدامی فوری برای برگشت دادن فرمان های ضد زنانه طالبان تاکید کردند.

میشل بچلت، رییس حقوق بشری سازمان ملل در این نشست گفت که از زمان برگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران در افغانستان، مهم ترین عقب گرد در زمینه حقوق بشری را تجربه می کنند و تاکید کرد که آینده دختران و زنان افغانسان حتی تاریکتر از این خواهد شد اگر تغییر فوری ایجاد نشود.

این مقام سازمان ملل همچنین تاکید کرد که آنان در برهه حساسی رسیده که سرنوشت دختران و زنان در افغانستان به حالت معلق قرار گرفته است.

رپیس حقوق بشری سازمان ملل به تعهدهای طالبان اشاره کرد و گفت که «باوجود اطمینان طالبان ما شاهد محرومیت رو به رشد زنان و دختران از صحنه زندگی اجتماعی و نیز شاهد افزایش ستم نهادینه شده و سیستماتیک طالبان هستیم.»

او از طالبان خواست تا فورا با زنان افغانستان گفتگو کند و نیز فرمان هایی چون اجباری کردن پوشش صورت زنان، محدود کردن حق گشت و گذار و حق کار زنان را برگردانند و تاریخ مشخصی را نیز برای بازگشایی مدارس متوسطه دخترانه تعیین کنند.

این مقام سازمان ملل همچنین به جامعه جهانی گفت که برای فشار بر طالبان، تلاش های محکم بیشتری نیاز است.

در کنار این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان نیز که چندی پیش وضعیت حقوق بشری در افغانستان را از نزدیک بررسی کرده در این نشست سخنرانی کرد و گفت که «سرکوب فز اینده طالبان در زن ستیزی در سطح جهانی بی نظیر است.»

او همچنین گفت که اطلاعات رسیده نشان می دهد که تنزل حقوق زنان، محور عقیده طالبان را تشکیل می دهد که این مساله به ازدواج زودهنگام دختران، محدود کردن حق مسافرت زنان، محرومیت از تحصیل و بازداشتن از کار کردن دختران انجامیده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری برای افغانستان در سخنرانی خود در این نشست تاکید کرد که باوجود اطمینان دهی طالبان، این گروه گام به گام درحال نهادینه کردن تبعیض برضد زنان و دختران هستند که این مساله از ویژه گی های حکومت قبلی طالبان بود.

این نشست پس از فراخوان نهادهای حقوق بشری و پیشنهاد چند عضو اتحادیه اروپا به هدف بررسی وضعیت حقوق بشری زنان و دختران زیر اداره طالبان، برگزار شده است.

قرار است در این نشست، اشتراک کننده گان روی این موضوع گفتگو کنند و بر اقدامی مشترک توافق کنند.