پيام کميته مرکزی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران به مناسبت سالروز ترور ميکونوس

سی‌مین سالروز ترور دکتر صادق شرفکندی و همراهان در رستوران “ميکونوس” برلین

پیام کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

به مراسمهای ويژه

سی‌مین سالروز ترور رهبران حزب دمکرات کُردستان ایران در برلین

رفقا و دوستان گرامی با درود؛

سی سال از شامگاه خونین ٢٦ شهریور ١٣٧١ ( ١٧ سپتامبر ١٩٩٢)  که پیکرهای “دکتر سعید” و یارانش آماج گلوله مزدوران آدمکش رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی قرار گرفتند، می گذرد. شامگاهی که در رستوران میکونوس برلین، دکتر صادق شرفکندی “دکتر سعيد” دبیر کل وقت حزب دمکرات کُردستان ایران و همراهانش، فتاح عبدلی نماينده حزب دمکرات کُردستان ايران در خارج از کشور، همايون اردلان مسئول کميته آلمان اين حزب و نوری دهکردی مترجم و فعال سياسی، توسط پاسداران جهل و جنایت، به قتل رسیدند.

قتل دکتر شرفکندی و همراهانش در برلین  که سه سال پس ازترور دکتر قاسملو و همراهانش عبدالله قادری آذر و فاضل رسولی در وین، انجام گرفت، ضربه دیگری نه تنها بر پیکر حزب دمکرات کُردستان ایران و جنبش مردم کُردستان بلکه بر پیکر جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه در ایران بود. 

رژیم جنایتکار اسلامی پس از سرکوب احزاب و سازمانهای سیاسی سراسری و اعدامهای دهه ٦٠ و کشتاردسته جمعی هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ٦٧، با ترور رهبران حزب دمکرات کُردستان ايران، قصد داشت سنگر مبارزه در کُردستان را نیز تسخیر کند. سران رژیم تروریست جمهوری اسلامی دریافته بودند که  دکتر شرفکندی این جانشین شایسته دکتر قاسملو، همچون وی با اعتقاد عمیق به استقرار دمکراسی و عدالت در سرتاسرکشور و تامین حقوق ملیتهای گوناگون ایران، با عزمی خلل ناپذیر و تلاشی قابل تحسین، مقاومت و مبارزه حزب دمکرات کُردستان ایران را در آن شرایط سخت و دشوار، بخوبی هدایت می کند و با تیزبینی سیاسی، جای خالی و تاثیر گذار دکتر قاسملو را دربین نیروها و سازمانهای اپوزیسیون، در راستای اتحاد و ائتلاف، پر کرده است. 

آنها به عبث می پنداشتند که با اجرای نقشه ترور “دکتر سعید”  توسط  چند آدمکش ایرانی و لبنانی در برلین و بدون آنکه دستهای پشت پرده این جنایت آشکار شود، شعله های مبارزه در کُردستان را خاموش خواهند کرد. اما این جنایت نیز همچون سایر اعمال جنایتکارانه رژیم در پرده نماند و با وجود فشارهای حکومت اسلامی بر دولت آلمان، دستگاه قضایی آلمان مستقل عمل کرده و با برگزاری دادگاه “ترور میکونوس”  نقش و مسئولیت سران حکومت اسلامی و ارگانهای امنیتی آن در این ترور را کاملا آشکار ساخت.

سی سال از آن شامگاه خونین که پیکرهای “دکتر سعید” و یارانش آماج گلوله آدمکشان و پاسداران  جهل وجنایت قرار گرفتند، می گذرد.  طی تمامی این سالها، همه صفوف حزب دمکرات کُردستان ایران علی رغم دشواریها و مشکلاتی که با آنها دست به گریبان بوده اند، همچنان مصمم، استوار و پیگرانه، مبارزه برای تحقق اهداف تاریخی این حزب را  ادامه داده اند.

رفقای گرامی، همرزمان دیرینه،

در چنین روزهایی که یاد و خاطر عزیز “دکتر سعید” و یارانش را گرامی می داریم، وحدت مجدد صفوف حزب شما، نوید بخش گسترش مبارزات مردم کُردستان که علی رغم  دستگیریها، سرکوب،  شکنجه و اعدام همچنان و در اشکال گوناگون ادامه داشته است، می باشد.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، در سالگرد ترور “دکتر سعید” و یارانش، با ادای احترام به این مبارزین به خون خفته، این رهروان پیگیر راه آزادی و عدالت، یاد عزیزشان را  گرامی داشته و همراهی و همگامی خود را با شما،  مجددا اعلام میکند.

 کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

٢٦ شهريورماه ١٤٠١ – ١٧ سپتامبر ٢٠٢٢