نجات ایران زمین ازدست ضحاکان زمان، امروز بله امروز و نه فردا

بیانیه جمعی از آزادی خواهان آذربایجان (در داخل)

توضيح : اين بيانيه از کانال يکی از روزنامه نگاران مرتبط با اين جمع به دست ما رسيده است

متن بيانيه :

به نام ایران و سوگند به آینده تابناک

بیانیه جمعی از آزادی خواهان آذربایجان

ملت آزاده ایران، ای هم وطن کرد، لر، بلوچ، فارس
شما ای شیرزنان و دلاور مردان ایران زمین از هر خطه این خاک

ما جمعی از آزادی خواهان آذربایجان همچون پیشوایان ایران دوست خود سوگند یاد می کنیم تا جان دربدن داریم با دهان های دروغ باف و اذهان پوسیده و مرتجع آخوندیسم،این چاه های خشکیده و مسموم که عامل اصلی سیه روزی و تباهی ایرانیان است مبارزه کنیم.

ما اینک علیه ارتجاع،علیه فساد و اختلاس و تبعیض و بی عدالتی،علیه تحقیر و شقاوت،علیه بیداد و ظلم ضحاکیان زمان به پا خواسته ایم و تا تازاندن این زنجیر بافان و عاملان اسارت ملت ایران دمی از مبارزه و پیکار بازنخواهیم ایستاد.

ما آزادی خواهان آذربایجان همچون بابک و ستارخان و باقرخان و دیگر بزرگان سرزمین مان و پیشروان مشروطه با کهنه پرستان و مرتجعان پیکار خواهیم کرد تا روح مان تسلیم جلادان و قصابان و فضیلت ستیزان بی شرم این سرزمین نشود.

بگذارید ازفردایی تابناک سخن گوییم و آزادی کلام مقدس مان باشد،شرافت شریعت مان،و روح آزاد طریقت مان.
ما با صدای بلند و رسا اعلام می کنیم
آذربایچان چونان همیشه تکیه گاه ایران است.همچنان که کردستان و هر خطه سرافراز دیگر.ما فقط با اتحاد و یکدلی و همدلی و همبستگی است که می توانیم اهریمن را به ظلمتکده و دخمه های نمور و تاریک اش محدود کنیم و ضحاکیان زمان را از چاه تاریخ وارونه آویزان کنیم.

ما دیگر بیداد و بی عدالتی،تحقیر و تبعیض،سرکوب و شکنجه،فساد و جلافت این مافیای بی شرم را که نام حکومت برخود نهاده تحمل نخواهیم کرد.می دانیم که ایستاده مردن به از به زانو زیستن است.

از همه شما ملت عزیز،مبارزان و پیکارگران،دانشجویان،اساتید،مردان و زنان دلاور،با هر ایده و مرامی که دارید مصرانه می خواهیم آرمان اصلی خودتان را که آزادی و رهایی ایران است فراموش نکنید و قربانی منیت های ایدئولوژیک و سر اب و وهمیات نکنید.فرم حکومت مهم نیست بلکه محتوای آن که باید بند به بند مطابق و سازگار با اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد سرلوحه کارمان خواهد بود.

ازهمه شما مبارزان و دلسوزان به آینده این سرزمین مصرانه می خواهیم آزادی و عدالت و مبارزه برای تحقق آن را به تاخیر و تعویق نیندازید.

قفس بشکن چو طاوسان،یکی برپر،برین بالا

تمام نهادهای ایدئولوژیک و سرکوبگر نظام اعم از صداوسیما،رادیو،موسسات خرافه پراکن و نهادهای گزافه گویی چون نمازجمعه،حوزه های علمیه،مدارس شریعت را تحریم کنید
امروز دیگر نمی توان دروسط بازی کرد.هرگونه همکاری با نهادهای دولتی ایستادن دربرابر ملت قلمداد خواهد شد.
دانشجویان،کارگران،معلمان،هنرمندان،اساتید دانشگاه،دانش آموزان،زنان،روشنفکران و فعالان محیط زیست و صلح اینک زمان مفصل بندی گفتمانی است و ایستادن حول یک محور مشخص؛

نجات ایران زمین ازدست ضحاکان زمان،امروز بله امروز و نه فردا

سوم مهرماه ١٤٠١