انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل: پيروزی لولا

در پایان یک مبارزات انتخاباتی بسیار پرتنش، برزیلی ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، لولا که قبلاً دو بار به عنوان رئیس کشور و نماد چپ برزیل انتخاب شده بود را دو باره به رياست جمهوری برزيل برگزيدند.

برزیل در بحبوبه رای‌گیری برای انتخابات ریاست‌جمهوری، درگیر این تصمیم بزرگ بود که آیا چهارمین دموکراسی بزرگ جهان باید به رهبری راست افراطی فعلی ادامه دهد یا این که رئیس‌جمهور چپگرای سابق را در راس امور قرار دهد.

لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا از حزب کارگران در دور اول، چهار هفته پیش، از ژائیر بولسونارو رئیس‌جمهوری فعلی از حزب لیبرال، با پنج درصد پیشی گرفت.

اما لولا نتوانست بیش از ۵۰ درصد لازم برای پیروزی در مرحله اول را کسب کند و انتخابات به دور دوم رفت چرا که لولا داسیلوا ۴۸ درصد و بولسونارو ۴۳ درصد آرا را به دست آوردند؛ نتیجه‌ای بسیار نزدیک‌تر از آنچه نظرسنجی‌ها نشان می‌دادند.

اين وضعيت در دور دوم خود را با فاصله کم نتايج دو رقيب از هم نيز نشان داد.

طبق نتایج تقریباً نهایی، لولا در دور دوم با تفاوتی کم (50.8٪) در مقابل ژایر بولسونارو پیروز شد.

هواداران لولا پس از اعلام نتايج اوليه دور دوم

رئیس‌جمهور چپ‌گرای سابق که روز یکشنبه انتخاب شد، کشوری را که بیش از هر زمان دیگری بر اساس سياستهای رقیب راست افراطی خود، ژایر بولسونارو، دچار بحران شديد است، رهبری خواهد کرد. پيش بينی درجه موفقيت لولا در اين راه بسيار زود است.

در آخرین انتخابات ریاست جمهوری، در سال 2018، رهبر سابق برزیل که در زندان بود، حتی نمی توانست رای دهد. او اکنون در 30 اکتبر در برابر رئیس جمهور فعلی پیروز می شود و سومین دوره ریاست جمهوری را آغاز می کند.