گسترش اعتراضات زنان در افغانستان و اعلام موجودیت “جنبش تغییر”

«جنبش تغییر» متشکل از زنان معترض علیه طالبان در کابل اعلام موجودیت کرد. این جنبش می‌گوید که خواستار تغییر وضعیت کنونی و تأمین آزادی برای مردم است.
زنان عضو این جنبش روز پنج‌شنبه، ۲۳ دیماه در گردهمایی‌شان با خوانش قطع‌نامه‌ای، گفتند که افغانستان در حال حاضر در مقطع حساس تاریخی، شکننده و حساس قرار دارد.
به‌گفته‌ی آنان، وضعیت اقتصادی شهروندان افغانستان روزبه‌روز بدتر می‌شود.


در قطع‌نامه‌ی زنان عضو این جنبش آمده است که مردم در سراسر افغانستان با مشکلات بسیاری دست به گریبان‌اند.
به‌گفته‌ی این جنبش، بحران مهاجرت‌، قاچاق انسان، ظهور گروه‌های تروریستی، فروپاشی ساختارهایی که در بیست سال گذشته ایجاد شده، بی‌کاری و بی‌سرنوشتی شهروندان بیان‌گر بحران انسانی در افغانستان است.
جنبش تغییر افزوده است که در چنین وضعیتی طالبان هر روز بر محدودیت‌های خود می‌افزایند.
طالبان پس از تسلط کامل بر افغانستان، محدویت‌های گسترده‌ای علیه آزاد‌ی‌های زنان و حتا گشت‌وگذار آنان وضع کرده‌اند. این گروه زنان کارمند در ادارات دولتی را از کار محروم کرده‌ است. در بیشتر ولایت‌ها دختران بالاتر از صنف ششم در سالی تعلیمی که گذشت، از مکتب باز ماندند.
با این حال، حرکت‌های اعتراضی زنان علیه طالبان و دادخواهی آنان در حال گسترش است.
«جنبش تغییر» در ادامه همچنین ادعا کرده است که در ولایت‌ها «نسل‌کُشی» به‌گونه‌ی سیستماتیک جریان دارد و شهروندان هر روز تلف می‌شوند.
این جنبش افزوده است که خواستار بررسی «نسل‌کُشی» و جنایات جنگی در افغانستان به ویژه در مناطق شمال کشور است.
زنان معترض همچنین خواستار دخالت نهادهای بین‌المللی برای حل معضل قومی در افغانستان شده‌اند.