راهپیمایی یکشنبه ۴ دسامبر پاريس: حمایت دو نهاد دموکراتيک از فراخوان برای ٤ دسامبر

حمایت از فراخوان

« مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – پاریس»
برای شرکت در راهپیمایی یکشنبه ۴ دسامبر
از ساعت ١٥ تا ١٨ از میدان رپوبلیک تا میدان ناسیون پاریس

برای محکوم‌ کردن سرکوبهای خونین رژیم اسلامی ایران، به ابتکار « مجمع پشتیبانی از مبارزات مردم ایران – پاریس» در روز یکشنبه چهارم دسامبر از میدان رپوبلیک به سوی میدان ناسیون شهر پاریس یك تجمع و راه پیمایی اعلام شده است.
شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران) و جمعیت کردهای مقیم فرانسه، ضمن حمایت از این فراخوان از کلیهٔ آزادگان، عدالتخواهان و بشر دوستان درخواست می نمایند به این راهپیمایی بپیوندند.

کشتار، حبس، شکنجه و تجاوز حکومت اسلامی در هفته های اخیر مدارس و کودکان را نیز در برگرفته، کردستان و بلوچستان مورد نسل کشی دستگاه نظامی امنیتی جمهوری اسلامی ولی فقیه قرار گرفته اند.
هموطنان، وجدانهای بیدار،
بیائید تا هر چه رساتر جنایات این حکومت تبعیض و استبداد و اعدام را محکوم کنیم،
بیائید تا این پیام بلند تر از پیش «زن، زندگی، آزادی» آزادیخواهان تبعیض ستیز داخل ایران در پاریس طنین افکند.

جمعیت کردهای مقیم فرانسه
شورای دمکراتیک – پاریس (برای حمایت از جنبش‌های مردمی در ایران)
پاریس، اول دسامبر ۲۰۲۲

*

قبل تر نهادهای ٣ حزب و سازمان سياسی در فرانسه نيز طی فراخوانی از اين حرکت پشتيبانی کردند. پيوند فراخوان:

حمایت مشترک از فراخوان راهپیمایی روز یکشنبه ٤ دسامبر در پاریس (فرانسه)