جايزه سال ٢٠٢٣ سيمون دو بووار برای آزادی زنان، با ياد ژينا مهسا امينی، به زنان ايران تقديم می‌شود

امروز در ايران، فرياد “زن، زندگی، آزادی”! از سوی هزاران تظاهرکنندۀ زن و مرد سر داده
می‌شود. شورش زنان، به نبرد تمامی يک نسل برای آزادی بدل شده است: هيئت داوران با
اختصاص جايزۀ ٢٠٢٣ به زنان ايرانی و به ياد ژينا مهسا امينی از اين جنبش فراگير پشتيبانی میکند.

“جايزۀ سيمون دو بووآر ٢٠٢٣”
اطلاعيه مطبوعاتی
پاريس، ٢٠ دسامبر ٢٠٢٣

جايزه سال ٢٠٢٣ سيمون دو بووار برای آزادی زنان، با ياد ژينا مهسا امينی، به زنان ايران تقديم می‌شود
مراسم اهدای جايزه به رياست خانم سيلوی لو بن دو بووار برگزار خواهد شد
دوشنبه ٩ ژانويه ٢٠٢٣ ، ساعت ١١ در خانه امريکای لاتين، به نشانی:

217 bd Saint-Germain – 75007 Paris

جايزۀ سيمون دو بووآر برای آزادی زنان ، از سال ٢٠٠٨، هر ساله به يک شخص يا يک گروه
مدافع آزادی و حقوق زنان که در اين راه مبارزه میکنند اهدا میشود.
درپی قتل ژينا مهسا امينی پس از دستگيری و بازداشت او در١٦ سپتامبر ٢٠٢٢ در تهران، فرياد “زن، زندگی، آزادی” در خيابانهای ايران و سراسر جهان طنين افکن شده است. سه روز پيش از آن، اين دانشجوی ٢٢ ساله اهل کردستان، به جرم بدحجابی و پوشش “نامناسب” توسط مأموران گشت ارشاد دستگير شد و پس از ضرب و شتم شديد، در بيمارستان درگذشت.
مرگ مهسا جنبش انقلابی بیسابقه ای برانگيخت. زنان در خيابانها حجاب از سر برگرفتند، به نشانۀ اعتراض گيسو بريدند و به تظاهرات خيابانی پرداختند. جنبش مخالفت زنان با نظام ديکتاتوری اسلامی که با مبارزه عليه حجاب اجباری آغاز شد، با پيوستن جوانان کشور ابعاد سراسری گرفت. اين جنبش با وجود ترور، شکنجه، تجاوز جنسی، احکام مرگ و به دار آويختن محکومان همچنان ادامه يافته است.
زمانی که در٨ مارس ١٩٧٩، خمينی زنان ايرانی را به رعايت حجاب اسلامی در اماکن دولتی فراخواند، هزاران تن از زنان در تهران و ساير شهرهای بزرگ به نشانۀ اعتراض به خيابان ها آمدند. سيمون دو بووار در فرانسه بر اساس جهانروايی حقوق زنان، به پشتيبانی از اين جنبش اعتراضی پرداخت.
در سال ٢٠٠٩ جايزۀ سيمون دو بووآر، به پيشنهاد شهلا شفيق، از اعضای وقت اين جمع، به کمپين “يک ميليون امضا برای لغو قوانين تبعيض آميز” به پاس شجاعت و ابتکار نوآورانه‌شان اهدا گرديد.
فعاﻻن اين جنبش، با تکيه بر قوانين بين‌المللی حقوق بشر، خواهان لغو قوانين تبعيض آميز عليه زنان بودند و با اين هدف به کمپين وسيعی برای جمع‌آوری يک ميليون امضا دست يازيدند. اين جايزه در پاريس به زنده ياد سيمين بهبهانی، به نمايندگی از جنبش يک ميليون امضا اهدا گرديد.
شهلا شفيق که در مراسم اهدای جايزۀ سال ٢٠٢٣ ما نيز مشارکت دارد، نويسندۀ کتاب “ملاقات ايرانی سيمون دو بووآر” است که در سال ٢٠١٩ به زبان فرانسه انتشار يافت. او در اين اثربه خوانش تاثيرگذار آثار سيمون دو بووآر در ميان جوانان ايرانی میپردازد که درگير مبارزۀ با سرکوب فرهنگی و مذهبی نظام حاکم هستند.
امروز در ايران، فرياد “زن، زندگی، آزادی”! از سوی هزاران تظاهرکنندۀ زن و مرد سر داده
می‌شود. شورش زنان، به نبرد تمامی يک نسل برای آزادی بدل شده است: هيئت داوران با
اختصاص جايزۀ ٢٠٢٣ به زنان ايرانی و به ياد مهسا امينی از اين جنبش فراگير پشتيبانی میکند.

  • در اين مراسم، دريا دادور، خواننده و آهنگساز نامدار ايرانی آهنگ “برای” شروين حاجی پور را اجرا خواهد کرد.

اين مراسم در ساعت ١٨ با بحث و گفتگو در مورد:
“زن، زندگی، آزادی، ايران: انقلابی هستيانه؟”
در اوديتوريوم لوموند در نشانی زير ادامه خواهد يافت:

67-69 avenue Pierre Mendès- France – 75013 Paris France

سخنرانان:
ويرجينی ﻻروس، روزنامه نگار لوموند – فرزانه ميلانی، نويسنده و استاد دانشگاه – شهلا شفيق، نويسنده و جامعه شناس – فوزيا زوواری، نويسنده و رئيس پارلمان نويسندگان فرانسه زبان – صدف
اسر، نويسنده و نمايشنامه نويس فرانسوی- ترک.

“تماس با “جايزه سيمون دوبووار
:ای – ميل
prixsimonedebeauvoir@gmail.com
:تلفن
+33 6 62 75 39 55