لایه اوزون در مسیر بازیابی سير می کند

این گزارش ارزیابی کامل ترین وضعیت دانش علمی در مورد اوزن را تشکیل می دهد که هر چهار سال یک بار توسط پانل ارزیابی علمی پروتکل مونترال و تحت نظارت سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) ارائه می شود.

لوموند: به يمن پروتکل مونترال که در سال 1987 به امضا رسید، اين لايه محافظ باید طی چهار دهه آینده به طور کامل بازیابی شود. ممنوعیت برخی از مواد شیمیایی کمک بزرگی در مبارزه با گرمایش جهانی به شمار می رود.

در زمینه محیط زیست اخبار خوب آنقدر نادر هستند که جادارد وقتی خبر خوبی در اين عرصه منتشر می شود به طور برجسته انعکاس يابند!

انتظار می رود لایه اوزون طی چهار دهه آینده به طور کامل بهبود یابد. عدم توليد و استفاده مواد شیمیایی مضر برای لايه اوزون، به محدود کردن تغییرات (ناهنجار) آب و هوایی کمک می کند. نتیجه گیری گروهی از کارشناسان تحت حمایت سازمان ملل متحد که در روز دوشنبه 9 ژانویه ارائه شد بر اين است این امر یک موفقیت بزرگ برای جامعه بین المللی می باشد حتی اگر مواردی باشند که همچنان می بايست تحت نظر باشند.

مانند گزارش های هیئت تغییرات آب و هوا (IPCC)، این گزارش ارزیابی کامل ترین وضعیت دانش علمی در مورد اوزن را تشکیل می دهد که هر چهار سال یک بار توسط پانل ارزیابی علمی پروتکل مونترال و تحت نظارت سازمان جهانی هواشناسی و برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) ارائه می شود.

این نسخه (2022) توسط 230 محقق از 30 کشور نوشته و بررسی شده است.

مگ سکی، دبیر اجرایی دبیرخانه اوزون UNEP گفت: «در طول 35 سال گذشته، اين پروتکل به پیشروی واقعی برای حمایت از محیط زیست تبدیل شده است.

ابرهای استراتوسفر قطبی نوع I و II که در ارتفاع 15300 متری از هواپیمای تحقیقاتی ناسا DC-8 دیده می شوند.
ناسا/کتابخانه عکس علمی