اعلاميه و بيانيه های سازمانی

به یاد علی اشرف درویشیان، که سلاح مبارزه مردم را برسندان آگاهی صیقل می داد

رفت اما، نرفت. ماندگار شد. او تنها ازدرد و رنج و فقر مردمان نگفت، چرا که آنچه گفت و پرداخت ، روشنای رهائی و آزادی، سوسیالیسم و شرافت انسان زیستن بود. اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

قدرت نمائی بیرونی رژیم برای لاپوشانی درماندگی های درونی

بر اثر اقدامات و سیاست‌های حاکمانی که سودائی جز حفظ بساط سرکوبگری و چپاولگری خود ندارند، بحران اجتماعی گریبانگیر جامعه ما در این دوره نیز دامنه و عمق افزونتری پیدا کرده است. عوارض و عواقب [ادامه]

اعلاميه و بيانيه های سازمانی

مرگ محمد جراحی را جمهوری اسلامی رقم زده است،از مرگ های دیگر جلوگیری کنیم

سیاهه اسامی کارگرانی که در زندانهای رژیم ولایت فقیه جان باخته اند بلند بالاست. شاهرخ زمانی یار و همسنگر محمد جراحی یکی از این کارگران است. محمد جراحی بیش از سه دهه ازعمر خود را [ادامه]