يادبود، تاريخی

به بهانه بیست اسفند سالروز ترور، سلاخی احمد کسروی بدست اسلام‌گرایان کور اندیش / محمود شوشتری

پژوهشگر و روشنفکری شورشی که جان در راه آرمان‌اش گذاشت سخنان ما بسیار ریشه‌دار است و هیچگاه با تپانچه از میان نخواهد رفت. احمد کسروی.نُخبه کُشی و سلاخی اندیشه، رسمی دیرین در فرهنگ سیاسی و [ادامه]

سرسخن

به مناسبت 8 مارس :نگاهی به روند، وضعیت کنونی و مطالبات جنبش زنان ایران

در آستانه 8 مارس، روز جهانی مبارزه و همبستگی زنان برای دستیابی به حقوقشان، قرار داریم. هرچند زنان در سرتاسر جهان هر روزه علیه ستم طبقاتی، تبعیض های جنسیتی، نژادپرستانه و خشونت و نابرابری مبارزه می [ادامه]