-

جنبش ژینا، مسئله‌ی ملل و سیاست هویت در ایران

چرا همواره اتهام «تجزیه‌طلبی» به اقلیت‌های ملی حی و حاضر است؟ اطلاق «سیاست هویت» به کانون‌های اصلی جنبش ژینا چه دلالت‌های نظری، تاریخی و سیاسی دارد؟ پاسخ‌های کامران متین به این پرسش‌ها در گفت‌وگو با [ادامه]

-

هفتاد و پنج سال پیش؛ قطعنامۀ ۱۸۱ سازمان ملل برای تقسیم فلسطین و راه‌حل ایران در آن زمان

این کمیته به فلسطین رفت و در پی دیده‌ها و بررسی‌های خود، دوپاره شد و هر پاره، گزارش و طرح خود را ارائه کرد. اکثریت پیشنهاد تقسیم سرزمین فلسطین را مطرح کرد و اقلیت یعنی نمایندگان ایران، هند و یوگسلاوی،  فدرالیسم [ادامه]

-

به مناسبت خاموشی هدايت سلطان‌زاده، کادر ارزنده جنبش چپ ايران

در اين سالهای پايانی زندگی و مبارزه با بيماری سرطان، به عنوان متفکری ارزنده در زمينه های مختلف و از جمله سوسياليسم، حقوق مليتها، فدراليسم و ديگر عرصه‌های سياسی – اجتماعی به طرح نقطه نظرات [ادامه]