سالروز ١٢ فروردين: تجمع و راهپیمایی اعتراضی آزادی خواهان در شهر کلن آلمان

اخبار روز: در سالروز رفراندم فریبکارانه ی خمینی برای تثبیت و رسمیت قانونی دادن به حکومت اسلامی، آزادی خواهان ایرانی از چندین کشور اروپایی در شهر کلن آلمان گرد آمدند. این گردهمایی به دعوت شانزده تشکل چپ و دموکراتیک از شهرهای مختلف آلمان، فرانسه و هلند برگزار شد و از سوی دو تشکل عمده ی چپ و جمهوری خواهی مورد حمایت قرار گرفت. در فراخوان این تظاهرات آمده بود:

در سالگرد این روز سیاه برای به گور سپردن رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، متحدانه به خیابان خواهیم آمد تا با انعکاس تصویر تکثر و دموکراسی صدای رسای انقلاب «زن، زندگی، آزادی» باشیم.

سخنرانانی با دیدگاه های مختلف، و ملیت های متفاوت، از تریبون این تجمع، بر همبستگی ملت و مردم ایران در مبارزه ی مشترک خود علیه حکومت اسلامی تایید کردند. نمایندگانی از ملیت های کرد، بلوچ، آذری، عرب، فارس و گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی در تریبون حضور یافتند و بر مخالفت با جمهوری اسلامی، ادامه ی خیزش ژینا تا سرنگونی حکومت اسلامی تاکید کردند. نام مهسا امینی بارها در این گردهمایی تکرار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم سپس در صفی طولانی به راهپیمایی در خیابان های شهر کلن پرداختند. شعارهای تظاهرات همان شعارهایی بود که در تظاهرات مردم ایران شنیده می شود:

«زن، زندگی، آزادی» به زبان های مختلف

«مرگ بر جمهوری اسلامی»

«امسال سال خونه، حکومت آخوندی سرنگونه»

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»

«کردستان، زاهدان چشم و چراغ ایران»

«کردستان، کردستان، گورستان فاشیستان»

«نه سلطنت، نه رهبری، دموکراسی، برابری»

«نه کولبری، نه سوخت بری، آزادی و برابری»…

تاکید تظاهرکنندگان و شعارهای آن ها در جهت همبستگی انترناسیونالیستی که به زبان آلمانی گفته می شد، توجه عابرین را به خود جلب می کرد.

این تظاهرات در هوایی بارانی برگزار شد. برگزارکنندگان تظاهرات از همبستگی و اتحادی که با مبارزه ی مردم ایران به نمایش گذاشتند راضی بودند و بر ادامه ی چنین آکسیون های اعتراضی تاکید می کردند.


اطلاعيه مشترک ٤ ائتلاف سياسی ( مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران) به مناسبت سالروز ١٢ فروردين در اين برنامه قرائت شد:

١٢ فروردین ١٣٥٨ آغاز استقرار دولت دینی و خشونت علیه مردم