سه ائتلاف سياسی : در سالروز جانباختگان ميکونوس ياد زنده آنها را گرامی می داریم

پيام سه ائتلاف سياسی به مناسبت سی‌مین سالگرد قتل دکتر صادق شرفکندی و همراهان

در سالروز جانباختگان ميکونوس ياد زنده آنها را گرامی می داریم!

سی سال  پیش، روز پنجشنبه ٢٦ شهريورماه ١٣٧١ (١٧ سپتامبر ١٩٩٢)  دکتر صادق شرفکندی دبیر کل وقت حزب دمکرات کُردستان ايران، فتاح عبدلی و همایون اردلان نمایندگان اين حزب در اروپا و آلمان به همراه نوری دهکردی از فعالین سیاسی به دست آدمکشان حکومت اسلامی در رستورانی به نام “میکونوس” در شهر برلین آلمان ترور شدند.

این اولین ترور آدمکشان حکومت اسلامی در خارج از کشور علیه رهبری حزب دمکرات کُردستان ایران نبود. دبیرکل پیشین این حزب، دکتر عبدالرحمن قاسملو، روز ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۶۸ (١٣ ژوئيه ١٩٨٩) در شهر وین به همراه عبدالله قادری آذر (عضو کمیته مرکزی) و دکتر فاضل رسول (از اساتید کُرد دانشگاه وین) توسط آدمکشان حکومت اسلامی ترور شدند. 

ترور میکونوس اما بی جواب نماند. دستگاه قضائی آلمان بدنبال دستگیری آدمکشان حکومت اسلامی، کاظم دارابی و ۳ لبنانی به نام های عباس راحیل، یوسف امین و محمد اتریس، دادگاهی در برلین، که به “دادگاه میکونوس” شهرت یافت تشکیل داده و تروریستها را به پای میز محاکمه کشاند.

“دادگاه ميکونوس” برای اولین بار در تاریخ حیات جمهوری اسلامی رهبران طراز اول حکومت از  خامنه‌ای تا رفسنجانی را به صدور احکام قتل مخالفان سیاسی متهم  نمود و تروریستهای اعزامی آنها را محکوم به زندان ساخت.

این اقدامات تروریستی با این هدف صورت گرفت که روحیه یاس و ناامیدی بر نیروهای حزب دمکرات کُردستان ايران و جنبش انقلابی میهنمان  حاکم شود. ولی علیرغم این ضربات و ضایعه کشته شدن دو دبیرکل در فاصله کوتاه سه سال، اعضاء حزب دمکرات کُردستان ایران با تداوم مبارزه خود نشان دادند که حکومت اسلامی تا چه حد در به ثمر رساندن اهداف ضدمردمیش ناتوان است.

دکتر صادق شرفکندی که “دکتر سعيد” هم خطاب می شد مبارزی خستگی ناپذير، رهبری توانا در امور تشکیلات و سیاستمداری تیزبین در هدایت سیاسی  حزب دمکرات کُردستان ایران در تداوم مبارزه بود. وی که جانشين شايسته دکتر قاسملو بود اعتقادی راسخ به همکاری و مبارزه مشترک در صفوف اپوزیسیون مترقی و آزاديخواه ایران داشت. وی بر این باور بود که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، بدون همکاری و هماهنگی میان سازمان های معتقد به دموکراسی، عدالت و و آزادی ناممکن است و از این رو بر گفتگو با  احزاب، سازمان ها و گروه های مختلف تاکید داشت. دکتر سعید تاکید بسیاری بر ایجاد یک جبهه فراگیر اپوزیسیون داشت و در این راه تلاش می‌کرد.

پس از “دکتر سعید” نیز تلاش و مبارزه در همه عرصه ها و به ويژه سیاست نزدیکی بین احزاب آزادیخواه و دمکرات و جمهوریخواه از سوی رهبری حزب دمکرات کُردستان ایران هرگز متوقف نشد. حاصل این تلاشها در سالهای اخير، خود را در تشکیل “کنگره ملیتهای ایران فدرال”، “شورای دمکراسی خواهان ایران” و سپس “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران” نشان داد.

همچنين سی‌مین سالگرد کشته شدن دکتر صادق شرفکندی و همراهانش در برلین با وحدت مجدد صفوف حزب دمکرات کُردستان ایران همراه شده است. اين امر دليل ديگری است که نشان می دهد ترور رهبران حزب دمکرات کُردستان ایران نه تنها وقفه ای در مبارزه اين حزب عليه جمهوری اسلامی پديد نياورد بلکه امروزه ما شاهد هرچه منسجم تر شدن صفوف آن هستيم.

همراهان گرامی در حزب دمکرات کُردستان ايران؛

ما هم‌پيمانان شما در سه ائتلاف سیاسی، با ارج گذاری به اعتقاد عميق دکتر شرفکندی به پيوند مبارزاتی ميان صفوف گوناگون نيروهای چپ، دمکرات و ترقيخواه در سراسر ايران، به نوبه خود خواستار تداوم این راه هستیم و تلاش خواهيم نمود همچنان در اين راه، رهرو بمانيم.

ياد قربانيان “ميکونوس” همواره زنده خواهد ماند!

کنگره ملیت‌های ایران فدرال

شورای دمکراسی خواهان ایران

همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

٢٦ شهريورماه ١٤٠١ – ١٧ سپتامبر ٢٠٢٢