پيام تسليت به مناسبت خاموشی رفيق نادر زرگر فولادی

پيام تسليت روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران از طرف اين سازمان به سازمانهای “راه کارگر” و “سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)” به مناسبت خاموشی رفيق نادر زرگر فولادی*

به :

سازمان راه کارگر

سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

پيام تسليت به مناسبت خاموشی رفيق نادر زرگر فولادی

رفقای گرامی،

خبر درگذشت کادر باسابقه سازمان انقلابی کارگران ايران (راه کارگر) رفيق نادر زرگرفولادی (کاک طاهر) ما را در اندوهی عميق فروبرد.

ما با گراميداشت ياد عزيز نادر و با ارج گذاری به مبارزه او در راه آرمانهای والای انسانی، با تمامی خانواده و بستگان، شما رفقا و تمامی ياران راهش ابراز همدردی عميق داريم.

ياد و نام رفيق نادر زرگر فولادی در خاطره همه شيفتگان راه آزادی و برابری انسانها و همه دوستان و همچنين همراهان مبارز او در جنبش مقاومت خلق کرد که او را از نزديک می شناختند ماندگار خواهد بود.

در اين روز آخرین وداع  با رفیق نادر، ما در کنار همه شما عزيزان هستيم.

با احترام

روابط عمومی سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

١٩ آبان ١٤٠٢ – ١٠ نوامبر ٢٠٢٣

*

اعلامیه مشترک سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) – سازمان راه کارگر به یاد مانای رفیق نادر زرگر فولادی (کاک طاهر)

به یاد مانای رفیق نادر زرگر فولادی (کاک طاهر محمدی)