شمال ایتالیا در حال تبدیل شدن به اقلیمی مشابه اتیوپی است

بنابر این گزارش، این داده‌ها به دانشمندان نشان داده است که گرمایش جهانی یک «اثر شلاقی» ایجاد کرده و مناطقی که قبلاً خشکسالی‌های مکرر را تجربه می‌کردند، اکنون بیشتر در معرض سیلاب‌های مکرر هستند، در حالی که سایر مناطقی که از لحاظ تاریخی مستعد سیل بودند، اکنون با خشکسالی‌های دائمی روبه‌رو هستند.

تحقیق جدید:

شمال ایتالیا در حال تبدیل شدن به اقلیمی مشابه اتیوپی است

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خشکسالی شدید در شمال ایتالیا در دو دهه گذشته دو برابر شده و باعث ایجاد اقلیمی در این منطقه شده که به‌طور فزاینده‌ای مشابه آب و هوای اتیوپی و شاخ آفریقا است.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز سه‌شنبه ۲۳ آبان نوشت که این یافته‌ها نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای آب و هوایی منتشر شده توسط نهاد «واتراِید» و دانشگاه‌های کاردیف و بریستول است.

بنابر این گزارش، این داده‌ها به دانشمندان نشان داده است که گرمایش جهانی یک «اثر شلاقی» ایجاد کرده و مناطقی که قبلاً خشکسالی‌های مکرر را تجربه می‌کردند، اکنون بیشتر در معرض سیلاب‌های مکرر هستند، در حالی که سایر مناطقی که از لحاظ تاریخی مستعد سیل بودند، اکنون با خشکسالی‌های دائمی روبه‌رو هستند.

بر اساس این یافته‌ها، منطقه شابِله جنوبی اتیوپی که بین سال‌های ۱۹۸۰ و ۲۰۰۰ دوره‌های متعددی از سیل را تجربه کرده است، در حال تغییر به سمت خشکسالی طولانی‌مدت و شدید است. رودخانه شابله منبع اصلی آب برای سومالی به‌شمار می‌آید.

در همین حال، روند افزایش خشکسالی و سیل در شمال ایتالیا نیز خود را نشان داده و تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد دوره‌های خشکی شدید که در هر دو منطقه، یعنی شابله اتیوپی و شمال ایتالیا، تجربه شده، از سال ۲۰۰۰ بیش از دو برابر شده است.

بستر خشک رودخانه سانگونه، شاخه‌ای از رودخانه پو در شمال ایتالیا که پارسال بدترین خشکسالی خود را در ۷۰ سال گذشته تجربه کرد

ایتالیا در ماه‌های اخیر سیلاب‌های متعددی را تجربه کرده است که از جمله آن، سیل ویرانگر لومباردی در تابستان امسال بود.

تحقیق جدید دانشگاه‌های یادشده، فراوانی و بزرگی خطرات سیل و خشکسالی در ۴۱ سال گذشته در مکان‌هایی در کشورهای پاکستان، اوگاندا، بورکینافاسو، غنا و موزامبیک را نیز بررسی کرده و در مورد تشدید وخامت تغییرات اقلیمی در این مناطق نیز هشدارهایی داده است.