اندر تن من، جان و رگ و خون همە اوست: پيام مادر ژينا-مهسا امينی به مناسبت دریافت جایزه پارلمان اروپا

دوست داشتم در جمع ارزشمند شما حضور بیابم تا از نزدیک و بە نمایندگی از تمامی زنان سرزمینم، از شما اهداکنندگان جایزەی ارزندەی ساخاروف، جایزەی نماد آزادگی پارلمان اروپا، قدردانی کنم. متاسفانە بر خلاف همەی موازین قانونی و انسانی، این فرصت را از ما دریغ کردند. وکیل مدافع ما آقای صالح نیکبخت بە همراە خانم دکتر سهیلا قادری بە نمایندگی از ما در جمع شما حضور خواهند یافت تا پیام من را بە شما برسانند.

امروز دوازدهم دسامبر ٢٠٢٣  مراسم اهدای جایزە  ساخاروف  بە ژینا امینی و خیزش ژن، ژیان ئازادی – زن، زندگی، آزادی در صحن پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه برگزارشد. شمار کثيری از نمایندگان  پارلمان اروپا حضور داشتند، میزان شرکت کنندگان عمومی نیز چشمگیر بود. آقای صالح نیک‌بخت، وکیل خانوادۀ امینی همراه با افسون نجفی خواهر حدیث نجفی – یکی از قربانیان سرکوب – و مرسده شاهین‌کار که در جریان اعتراضات از ناحیۀ چشم آسیب دیده، با حضور در مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ جایزۀ ساخاروف را دریافت کردند.

ابتدا خانم روبرتا متسولا در بیانات  خود بە ژینا و مرگ غم انگیز او بە دلیل “عدم رعايت حجاب” اشارە کرد و تاکید نمود کە این رویداد موجب  بروز اعتراضاتی در سراسر ایران گردید کە محور مطالبات آن آزادی و عدالت بود.

آقای صالح نیک‌بخت وکیل خانوادە ژینا-مهسا امینی پیام این خانوادە را قرائت نمود. بخشی از اين پيام به زبان کردی بود، آقای نیک‌بخت ضمن اظهار تاسف از نبود مترجم زبان کردی در اين مراسم اما با ابراز خوشحالی از حضور در پارلمان اروپا  اظهار داشت کە آرزو می کرد والدین ژینا دراین مراسم شرکت می کردند و شخصا این پیام را می خواندند. خانم مژگان افتخاری مادر ژینا  در پیام خود، آقای صالح نیک بخت و خانم سهیلا قادری را بە عنوان نمایندگان خود جهت دریافت جایزە ساخاروف معرفی کردەبود. آقای نیک‌بخت که خود کُرد است، چندی پیش به “تبلیغ علیه نظام” متهم شد و در یک محاکمە فرمایشی بە “جرم” دفاع از خانوادە ژینا ـمهسا امینی بە یکسال حبس محکوم گردید.

متن کامل پيام خانم مژگان افنخاری مادر ژينا امينی :

اندر دل من درون و بیرون همە اوست
اندر تن من، جان و رگ و خون همە اوست
اینجای چگونە کفر و ایمان گنجد
بی چون باشد وجود من، چون همە اوست

بەو دەمەت کە بۆنی سەد بەهاری لێوە دێ،
بۆنی دەشتی بەختیاری باوەشی چیای بە دەستی با، بە گوڵ چناوی لێوە دێ،
بۆنی سەر سەکۆی بە کاگڵی بە ئاوپژاوی لێوە دێ،
خۆشەویستەکەم
لە پەنجەرەی نیوەتاکی بوومەلێڵەوە
چاوی من لە دیمەنی کچی بەیانییە
لە حەنجەرەی زەمانەوە
گوێم لە زەمزەمەی زوڵاڵی خیزە وردەکانی کانییە.

خانمها و آقایان!
دوست داشتم در جمع ارزشمند شما حضور بیابم تا از نزدیک و بە نمایندگی از تمامی زنان سرزمینم، از شما اهداکنندگان جایزەی ارزندەی ساخاروف، جایزەی نماد آزادگی پارلمان اروپا، قدردانی کنم. متاسفانە بر خلاف همەی موازین قانونی و انسانی، این فرصت را از ما دریغ کردند. وکیل مدافع ما آقای صالح نیکبخت بە همراە خانم دکتر سهیلا قادری بە نمایندگی از ما در جمع شما حضور خواهند یافت تا پیام من را بە شما برسانند.
ما اینجاییم تا در زادگاه ژاندارک یاد ژینا را گرامی بداریم، و چە زیبا و معنادار است بە هم رسیدن این دختران الهام بخشِ تاریخ از پس اعصار و قرون، آنان که با مرگشان مرزهای سرزمینی را درنوردیدند و اراده‌ی رهایی و آزادی انسان‌ها را جانی دوباره بخشیدند. ژینا تجلی ژین و زندگی است، همو کە نامش رمز رهایی شد و رویای آزادی را از زادگاهش کوردستان، بە تمام ایران و خاورمیانە و جهان گسترانید و میلیون‌ها زن و انسان ستم‌دیده را به امید پرواز در افق بی‌کران رستگاری، بە جنبش درآورد.
مظلومانه جانش را ستاندند، و در خیال خود چنین پنداشتند کە با ستاندن جان از کالبد، از شدن و بودن باز خواهد ایستاد. بەسان ژاندارک کە در تصور واهی ستمگران، با سوزاندن کالبدش رویاهایش هم دود می‌شود و بە هوا می‌رود. آنان نمی‌دانستند و هنوز هم نمی‌دانند کە از خاکستر ژاندارک و ژینا، ققنوس وار، روحی متولد خواهد شد تسخیرناپذیر و الهام بخش: روح زمانە.
این روح‌های زمانە پس از چندین قرن اکنون بە هم پیوستەاند تا مژدەی رستگاری جاودان را برای ما مردمان این عصر بە ارمغان بیاورند. آنان نویددهندەی تحقق ارزش‌های والای انسانی‌اند کە اکنون در شعار مترقی «ژن، ژیان، ئازادی» تبلور یافتە است، ارزشهایی مرزگریز و فراتر از زمان و مکان: عدالت، آزادی، صلح، هم‌زیستی و برابری همەی انسان‌ها.
خانم‌ها، آقایان، جهانیان!
داغ ژینا برای من ابدی است و برای همەی مردم جهان جاویدان. اطمینان دارم کە نام او همراه با نام ژاندارک، نماد آزادی خواهد ماند.
اکنون از زادگاە ژینای همارە زندە، قدرشناسی بی‌کران خود و خانوادەام را تقدیم شما می‌کنم و امیدوارم در این انتخاب بزرگ، مانا و سرافراز بمانید. و امید آن کە هیچ صدایی از گفتن آزادی نهراسد.

مژگان افتخاری
مادر زنده‌یاد ژینا امینی