احکام غیر عادلانه علیه کارگران و فعالین کارگری را محکوم کنیم

احکام ظالمانه کارگری درحالی توسط بیداد گاه حکومت تایید می شود که سرمایه داران فاسد علیه کارگران وفعالین و خلافکاری که به کمک رانت های رژیم بر این مجتمع بزگ تولیدی چنگ انداخته اند،به قید وثیقه آزادند.

اطلاعيه سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران :

احکام غیر عادلانه علیه کارگران و فعالین کارگری را محکوم کنیم

اخبار حاکی از آن است که بیدادگاه تجدید نظرحکومت اسلامی،حکم قطعی حبس پنج ساله و مجازات شلاق را برای کارگران و فعالان کارگری از جمله اسماعیل بخشی،محمد خنیفر،سپیده قلیان،ساناز الهیاری،عسل محمدی،امیر امیرقلی و امیر حسین امیری فرد راتایید نموده است.پیشتر نیزاحکام زندان علی نجاتی عضو سندیکای کارگران هفت تپه و عاطفه رنگرز و مرضیه امیری و ندا ناجی که در تظاهرات مسالمت آمیز اول ماه مه دستگیر شده بودند،قطعی گردیده بود.خانم فرزانه زیلایی،وکیل مدافع کارران هفت تپه که عملا از دفاع موکلینش منع شده بود،احکام صادره را غیر عادلانه دانسته و از غیر علنی بودن محاکمه،عدم دسترسی به وکیل در مراحل مختلف بازجویی و بازپرسی و عدم رعایت اصل بیطرفی دادگاه شکایت نموده است.

احکام ظالمانه کارگری درحالی توسط بیداد گاه حکومت تایید می شود که سرمایه داران فاسد علیه کارگران وفعالین و خلافکاری که به کمک رانت های رژیم بر این مجتمع بزگ تولیدی چنگ انداخته اند،به قید وثیقه آزادند.

سرکوب،اصلی ترین روش و سیاست حکومت در مقابله با هر نوع حرکت اعتراضی و حق طلبگانه طی چهاردهه حکومت سیاه بر میهنمان بوده است. بویژه پس از شورش آبان ماه امسال،رژیم اسلامی تلاش می کند که تا آنجا که می تواند فضای ترس و خفقان را بر جامعه تحمیل نماید.تهدید،دستگیری و شکنجه وفشاربرکارگران،معلمان،فعالان کارگری و دانشجویی در چهارچوب چنین سیاست هایی می گنجند امازهی خیال باطل چرا که واقعیات جامعه نشان می دهد که نه سرکوب خونین خیزش مردمی و نه دستگیری و شکنجه و حبس فعالین اجتماعی نتوانسته خفقان مورد نظر حکومت را بر جامعه مستولی گرداند.

تمامی شواهد حاکی بر این است که مبارزات شجاعانه مردم به هیچ وجه توقف پذیر نیست چرا که همگان به تجربه دریافته اند که تنها راه رهایی، تداوم مبارزه تا سرنگونی این نظام انسان کش می باشد.تظاهرات دانشجویان دانشگاههای ایران که با فاصله کوتاهی پس از سرکوب های خونین اخیربرگزار شد، خود دلیلی آشکار براثبات عزم مردم و نهراسیدن در این راه بی شک دشوار می باشد.

ما بر این باوریم که تنها راه سرنگونی رژیم جنایتکار اسلامی، مبارزه متشکل ، سازمان یافته و به هم پیوسته جنبش های گوناگون اجتماعی، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و..می باشد. با تداوم و استمرار این مبارزات است که مردم ایران به آزادی،برابری، دمکراسی و عدالت اجتماعی دست خواهند یافت. 

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران احکام ظالمانه و غیر انسانی صادر شده علیه کارگران،آموزگاران ودیگر فعالین اجتماعی را بشدت محکوم نموده و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشد.

سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ – ١٩ دسامبر ٢٠١٩