گزارشی از تظاهرات بزرگ ٨ مارس ٢٠٢٤ در پاريس – فرانسه

 در”صف انترناسیونال” انجمن ها و تشکلهای فعال در عرصه دفاع  از حقوق زنان کُرد، ایرانی، افغانی، تُرک، عرب، مکزیکی، آرژانتینی، کلمیبیایی و… حضور قابل توجهی  داشتند. شعار ” زن، زندگی، آزادی” به زبانهای فارسی، کردی و فرانسه، بارها در طی مسیر راهپیمایی تکرار می گردید.

گزارشی از تظاهرات بزرگ ٨ مارس ٢٠٢٤ در پاريس – فرانسه

در پی فراخوان بیش از ٥٠ انجمن وتشکل فمینیستی و مدافع حقوق زنان، حقوق بشر و سندیکاهای معروف، روز جمعه ٨ مارس ٢٠٢٤ در بسیاری از شهرهای فرانسه تظاهرات و گردهمائی‌های گوناگونی برگزار شد. احزاب و جریانات سیاسی چپ و سبزهای فرانسه از این فراخوان حمایت کرده و در تظاهرات شرکت کردند.

در این فراخوان که با تیتر “در مقابل هجوم دولت و احزاب دست راستی و راست افراطی، زنان  در همه جا مقاومت می‌کنند!”، ضمن اعلام همبستگی با تمام زنان در همه نقاط دنيا، خواستهای زنان در عرصه های مختلف مطرح شده بودند. از جمله  این خواسته ها می توان به ” شغل و دستمزد مناسب”، “خدمات عمومی در خدمت نیازهای ما” ، “بدن ما متعلق به ما ست”، “نه به خشونت جنسیتی و جنسی”، “آموزش برای برابری به مثابه یک امر مهم”، اشاره کرد.                                                                                                                                                   

 در پاریس، صف عظيم راهپيمايان ساعت ١٤ از میدان ” گامبتا” شروع به حرکت نمود. خيل عظيم تظاهرات‌کننده‌گان با عبور از میدان “جمهوری” به میدان “باستیل” می رسيدند.

ثبت رسمی حق سقط جنین در قانون اساسی فرانسه در همين روز، حال و هوای  ویژه ای به این تظاهرات بخشیده بود.

  در”صف انترناسیونال” انجمن ها و تشکلهای فعال در عرصه دفاع  از حقوق زنان کُرد، ایرانی، افغانی، تُرک، عرب، مکزیکی، آرژانتینی، کلمیبیایی و… حضور قابل توجهی  داشتند. شعار ” زن، زندگی، آزادی” به زبانهای فارسی، کردی و فرانسه، بارها در طی مسیر راهپیمایی تکرار می گردید.

در پایان تظاهرات در میدان  ” باستیل”، سخنرانی های کوتاهی از جانب برگزار کنندگان این تظاهرات صورت گرفت.

 ایراندخت انصاری، فمنيست و فعال سياسی از طرف  شرکت کنندگان در “صف انترناسیونال” نیز صحبت کوتاهی ايراد نمود. وی با تاکید بر همبستگی با تمامی زنان در سراسر دنیا سخنان خود را  با درخواستهای  زیر از دولت فرانسه به پایان رساند :

– بکارگیری دیپلماسی فمینیستی که حفظ روابط دیپلماتیک را تابع احترام به حقوق زنان قرار می دهد!

– پذیرش بدون قید و شرط زنانی که مجبور به فرار از کشور خود هستند!

– تسهیل دریافت ویزا برای کسانی (بخصوص زنان) که در کشورهای ثالث، متقاضی پناهندگی در فرانسه  هستند !

تسهیل دسترسی مؤثر به حقوق: مسکن، بهداشت، آموزش برای زنان مهاجر!

اين سخنرانی با طنين شعار زن، زندگی، آزادی مورد استقبال حاضرين قرار گرفت.

بر اساس آمار برگزار کنندگان تظاهرات پاریس، نزدیک به صد هزار نفر در این راهپیمایی حضور داشتند. صفوف گوناگون و رنگارنگ، انجمن های فمینیست و مدافع حقوق زنان، سندیکا ها و احزاب سیاسی، امسال جلوه خاصی به اين تظاهرات بخشيده بود.