دوم اسفندماه (بيست و يکم ماه فوريه) روز جهانی زبان مادری

امروز دوم اسفندماه مصادف با بيست و يکم ماه فوريه، روز جهانی زبان مادری است

بسیاری از فعالان مدنی به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری و نيز تعدادی از آموزگاران به دليل تدريس زبان مادری در ایران به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند.

حقوق زبانی ھمه ملیتھای ایران باید به رسمیت شناخته شود