بيانيه کانون نويسندگان ايران : روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌داریم

بيانيه کانون نويسندگان ايران به مناسبت روز جهانی زبان مادری :

روز جهانی زبان مادری را گرامی می‌داریم

بند سوم منشور کانون نویسندگان ایران: «کانون رشد و شکوفایی زبان های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند مردم ایران می‎داند و با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه چاپ و نشر و پخش آثار به همه زبان های موجود مخالف است.»
ایران کشوری است داری تنوع زبانی؛ زبان هایی که پا به پای زبان فارسی از دیرباز تا امروز زنده و پویا به حیات خود ادامه داده‌اند. اگر زبان هر گروهی از مردم، امروز زنده است به این معنی است که به سلامت از پیچ و خم عصر‌‎ها و حادثه ها گذشته است و وظیفه ماست که مانند پیشینیان آن را در برابر هجمه نژادپرستان و حاکمان حفظ کنیم.

امروزه «تجزیه‎ هراسی‎» موجب شده است تا نگاه به زبان های متنوع کشور، نگاه سیاسی و سرکوبگرانه باشد. بازداشت و سرکوب فعالان مدنی در این حوزه نتیجه همین نگاه است. دیدگاه برتری‌جویانه به زبان ضربه ‎ای مهلک به فرهنگ بشری است.
اما زبان تنها یک درخت پر شاخه نیست بلکه برگ ‎ها، شکوفه ‎ها و میوه های آن بخشی زیبا از هستی این درخت ‎اند؛ به دیگر سخن زبان تنها یک ابزار ارتباطی نیست بلکه نخستین گهوا‎ره ای که اندیشه و هنر و احساس هر انسانی در آن شکل می‎گیرد، زبان مادری اوست و از بین رفتن هر زبانی یعنی به خطر افتادن زندگی معنوی عده ای از انسان‎ها و نیز ضایع شدن بخشی از میراث تاریخ بشری.
کانون نویسندگان ایران، ممانعت از رشد زبا‎ن های متنوع کشور را محکوم می‎کند. کانون روز جهانی زبان مادری را گرامی می‎دارد و این روز را به همه کوشندگان حفظ زبان های متنوع در همه جای ایران و جهان شادباش می‎گوید.

کانون نویسندگان ایران
۲ اسفند ۱۴۰۰