پنج سنديکای فرانسوی : گسترش مبارزات معلمان در ايران

در بيانيه مشترکی که روز 24 فوريه منتشر شد، پنج سنديکای بزرگ فرانسوی با ارائه گزارشی از وضعيت و اعتراضات معلمان ايران خواستار حمايت بين المللی از مبارزات آنها شدند

اين پنج سنديکا عبارتند از : کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س اف د ت)،  کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)،  کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)، اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر) و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ)

لينک بيانيه به زبان فرانسوی در سايت اتحاد سنديکائی همبستگی “سوليدر” (کليک کنيد)

متن بيانيه به فرمت پی.دی.اف (کليک کنيد)

متن بيانيه (ترجمه آزاد) :

توده های مردم در ایران از، تنزل شديد سطح و کيفيت زندگی، از تشدید نابرابری های اجتماعی، از هرچه سخت تر شدن فشار و سرکوب پلیسی و قضایی رنج می برد. اما در رده های مختلف حقوق بگيران و بازنشستگان، بسیج (حرکت) های مهمی صورت می گيرد.

معلمان با موجی از بسیج گسترده، صحنه اجتماعی کشور را رقم زدند. به گفته شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ایران، مجموعه ای از اقدامات سراسری در تاریخهای 10، 11، 12 و 23 دسامبر 2021 صورت گرفت. به دنبال آنها، بسیج های دیگری، و به صورتی گسترده تر، انجام شد. در تحصن دو روزه رويهمرفته 11000 تحصن در 213 شهر – در روزهای 20 و 30 ژانویه در مدارس برگزار شد. روز 31 ژانویه، روز تظاهرات يک روزه در خیابان ها یا در مقابل ادارات وزارت آموزش و پرورش بود.

با وجود تهدیدها و فشارهای وارده از سوی مقامات، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی مطالبات خود را از جمله افزایش حقوق و مستمری های بازنشستگی بیان کردند.

در شیراز هزاران تظاهرکننده حتی خواستار استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. در کرمان در مخالفت با طرح رژیم اسلامی برای حضور بیشتر روحانیت در مدارس، روی پلاکاردی نوشته شده بود : “آخوندها نباید وارد مدارس شوند”.

در سقز در کردستان، معترضان خواستار آموزش زبان مادری در مدارس شدند. ایران کشوری چند مليتی است اما رژیم اسلامی مانند رژیم سلطنتی قبلی، با به رسميت شناختن فقط زبان فارسی به عنوان زبان رسمی، تدریس زبان مادری در مدارس را ممنوع می کند. اخیراً زهرا محمدی، معلم کُرد، به جرم «اقدام بر علیه امنیت کشور» به 5 سال زندان محکوم شده است. “جرم” او تدریس به زبان مادری است.

نکته برجسته دیگر، از يک سو، شرکت معلمان بازنشسته در تظاهرات با شعار “شاغل، بازنشسته، اتحاد، اتحاد” در راهپیمایی ها و از سوی دیگر، حمایتهای ابراز شده توسط والدین دانش آموزان می باشد.

نيروهای امنيتی رژيم تعداد زيادی از تظاهرکنندگان را دستگير کرده اند. در فهرستی که کامل نيست، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران به اسامی : شعبان محمدی، محمدعلی زحمتکش، اصغر امیرزادگان، قهرمان حاتمی، احمد حیدری، داودی، احمدی اشاره نموده است. علاوه بر این، حکم حبس چهار سال و نیم برای جعفر ابراهیمی، یکی از اعضای کمیته مدیریت شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران تایید شده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران در قطعنامه ای که در 31 ژانویه و به مناسبت تجمعات سراسری منتشر شد، اعتراض شدید خود را به آموزش نابرابر، خصوصی سازی آموزش، وخامت آموزش عمومی و سقوط سطح زندگی معلمان و سایر اقشار زحمتکش و کارگران و همچنین مخالفت خود با بودجه ریاضتی ارائه شده از سوی دولت به مجلس را ابراز داشت و مطالبات خويش را يادآوری نمود :

–  افزایش حقوق (شاغلان) و مستمری بازنشستگی

– پایان خصوصی سازی آموزش و پرورش،

– آموزش رایگان با کيفيت،

–  افزایش حقوق کارکنان خدمات در مدارس

– پايان دادن به غارت صندوق پس‌انداز معلمان – تضمین امنیت شغلی در آموزش و پرورش

– پايان دادن به تعقیب و پيگرد قضائی معلمان

– آزادی زندانیان

قطعنامه برعزم راسخ برای تسلیم نشدن در مقابل سرکوب و ادامه مبارزه برای مطالبات تاکيد می کند.

فعالان صنفی (سنديکائی) در ايران برای مقابله با سرکوب وحشیانه ای که آنها را تهدید می کند به حمایت بین المللی نیاز دارند.

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار (س اف د ت)

 کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)

 کنفدراسیون متحده سندیکایی (اف. اس. او)

اتحاد سندیکایی همبستگی (سولیدر)

اتحاد ملی سندیکاهای مستقل (او ان اس آ)