پيام تسليت به خانواده و ياران مبارز راه آزادی، فرشيد شريعت( همايون فرهادی) / اتحاد جمهوريخواهان ايران

پيام تسليت به خانواده و ياران مبارز راه آزادی، فرشيد شريعت( همايون فرهادي)

با اندوه و تاسف بسيار از درگذشت مبارز پرسابقه، فرشيد شريعت (همايون فرهادي)، با خبر شديم.
ما در گذشت اين مبارز پرشور را به همسر، فرزندان و خانواده زنده ياد فرشيد شريعت و همچنين به تمام ياران وی و به تمامي فعالان جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه ايران تسليت مي گوئيم.

اتحاد جمهوريخواهان ايران